ULUSALCILIK MI

U

Hayır, hayır, hayır! Asla değil. Türklam kafatasçılık, milliyetçilik yapmaz. Tam tersine Türklam uluslararası bir yaşam biçimidir. Her dil ve ırk ve dinden insanlar kardeşliği Türklam Yaşam Biçiminde bulacaktır.

Ulusalcılığın ne zararı var? Kararınca ulusalcılık yararlıdır; insan kardeşliğini unutmazsa.

Fransız aşırı ulusalcılığı iyi bilinir. Ulusalcılığın kötü tanınması Hitler yüzündendir. Yoksa insan nasıl ailesine düşkünse, çocuklarını severse, kendi ulusunu da sever. Bunda anormallik arayanlar kanımca başka bir konu ile karıştırıyorlar.

Ulusunu seven insandan değil de ulusal sevgi nedeniyle başka ulusların yok edilmesinden söz ediyorlar kanısındayım.

Türklam ulusunu sever ama kendi ulusu için başka ulusları veya kültürleri yok etmek isteyen bir felsefe değildir. Türklam Atatürk’ün tanımlamasını temel alır. Bağımsızlık savaşını kazanan halka Türk denir. Bu kavram içindeki herkes Türklam için saygıdeğerdir.  

Efendim, bizler toplum olarak ne kadar hoşgörülü insanlarız, bir bakar mısınız etrafınıza! Karşı dairenizde oturan kişiler Alevi mi,  Sünni mi, Laz mı, Polonez mi kimin umurunda?  Valimizin dini nedir, inancı nedir, kökeni nedir, bilir misiniz? Ya Meclis Başkanının veya herhangi bir bakanın? Bu ülke,  yani Türkiye gerçekten halkının büyük hoşgörüye sahip olduğu ülke değil mi?

Özellikle laik insanlarımız, dünyanın en insancıl, hoşgörülü ve düzeyli toplumudur.

Beyaz mı, esmer mi ne önemi var sevdikten sonra, demez miyiz?

Güvenin efendim, Türklam kesinlikle Hitler tipi ulusalcı bir felsefe değildir. Zaten biraz daha okuyunca bu felsefeden doğan yaşam biçiminde yurt sevgisini somut kanıtlarıyla bulacaksınız.

Türklam, Türkleri ve Türkçeyi sevmekten onur duyan yaşam felsefesidir ve her ulusun kendi Türklam’ını bulmasını diler.

Bu nedenle Litvanyalılar kendi Türklam’larını bulmalı ve kendilerine özgü bir isim takmalıdır. Bu Litvanlam da olabilir kendi dillerinde başka bir şey de. Museviler de kendi Türklam’larını bulmalı ve İbranice kendilerinin uygun bulduğu bir isim takmalıdır.

Türklam dinlerin üstünde, milliyetçiliğin üstünde bir Yaşam Felsefesidir, Yaşam Biçimidir. Çinliler de Ruslar da Sudanlılar da kendi Türklam’larını bulmalıdır. Türklam hepsinin el kitabıdır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.