TÜRKLAMIN SUNU PLANI

T

Yukarıdaki uzun giriş bölümünden sonra ( sanırım 43 giriş makalesi yazdım ) ilk kez Türklam nedir ve kuralları nelerdir anlatmaya başlayacağım. Ana başlıklar Türk, Türkçe Türklam’dır. Aşağıda Bir Ulus, Bir Dil ve Bir İnanç ana başlıkları Türklam görüşü açısından sunulacaktır.

1.      Bir Ulus:

Burada Türklam’a göre Türk Ulusu kavramının nasıl ele alınması gerektiği anlatılacaktır.

2.      Bir Dil:

Bu başlık altında Türkçe’nin geçmişi anlatılacak ve Türklam’a göre, bugünü ve geleceği nasıl gelişmeli görüşlerine yer verilecektir.

3.      Bir İnanç:

Burada Cumhuriyetin yurttaşlarının sahip olmalar gerektiğine inanılan tek inanç, Türklam, gözler önüne serilecek ve düşünceye davetiye çıkartılacaktır. 

Şunu akılda tutalım: Türklam zaten yaşanıyor. Atatürk devrimleri yaşanmaya başlandıktan sonra ülkemizde yaşam değişti. Laiklikten sonra ortaya, Osmanlı Devletinden yaşayandan çok farklı bir toplum çıktı. Bu toplumun sürdürdüğü yaşam biçimine ben Türklam adını uygun gördüm.

Yüzeysel bir gözlem ile yaşantımızın Paris, Londra, Berlin, Roma’da yaşayanlardan farklı olmadığı ileri sürülebilir. Ne var ki onlar temelde Hristiyan’dır.

Şimdi bizim toplumun inancı nasıl düzenlenmelidir, onu anlatacağım.

Bu konu da iki ana başlık altında ele alınacaktır:

1.      Türklam Yaşam Felsefesi

2.      Türklam Yaşam Biçimi.

Sonuçta Türk, Türkçe ve Türklam sunulacaktır.

Türklam bir inanç yoludur. Bu inanç yolunun diğer inançlarla kıyaslandığında en önemli farkı akılcı ve bilimsel inanç yolu oluşudur. Körü körüne inanç, yazılı veya sözlü bilgileri eskiden yazıldıkları gibi kabul etme durumu Türklamda yoktur.

Sevgili Okurlar,

Akıl ve bilgi süzgecinden geçirdiğiniz gerçeklere inanınız. Gerçeklerin ise yeni bilgiler ve buluşlar ile değişebileceğini kavrayarak, eskimiş gerçeklere saplanıp kalmayınız.

Yeni bilgileri araştırınız; bulduklarınızı bildiklerinize ekleyiniz ve gerekir ise inançlarınızı, bu kitaba ters gelecek bile olsa doğrultunuz.

Çünkü SözTürklamın  ( Türklam’ın anlatıldığı kitabın adı SözTürklam’dır ) sunduğu bilgiler de eskiyecektir. Yeni bilgiler ile düşüncelerinizi de değiştiriniz; ekleme ve çıkarmalar yapınız.

Akıl doğanın insanlara en büyük bağışıdır. Akıl bir sermayedir, herkes veremez.

Akıl seçme yeteneğinin us ( zeka )  ile toplanması sonucu elde edilir.  Ne kadar zeki olursanız olun iyi seçim yapamazsanız akıllı olamazsınız.

Bu açıdan incelendiğinde, hanedana, tek adam yönetimine dayanan Cumhuriyetten önceki çok sayıda Türk beylik, devlet ve imparatorlukların, halk için,  akıllı davrandıkları söylenebilir mi?

Neyse, işte Türklam, buyurun.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.