TÜRKLAMIN KURALLARININ NEDENİ

T

Türklam’ın kuralları, anlatıldığı gibi, laik kişilerin ve laik toplumun sınırlarını çizebilmesi ve koruyabilmesi için gereklidir ve esasında Cumhuriyet Türkiye’sinde bu olgunun başlaması ve öğretisi gecikmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin başlangıcı milli devlettir, bir ulus devlet kavramı getirildi ve bu kavram işlendi. Artık kimse Osmanlı’yım demiyor, Türküm diyor.

Cumhuriyet Türk kavramını geri getirdi, yerleştirmeye çalıştı.

Eşzamanlı devrimlerle, Türk Dil Kurumu kurularak halk Türkçe konuşmağa özendirildi. Dil arılaştırılıp eski benliğini bulmasına yardım edildi.

Cumhuriyet Türkçeyi geri getirdi, yerleştirmeye çalıştı.

Ayni devrimlerle birlikte Türkleşmeden ve Türkçeden uzaklaşmağa yol açan en önemli tek etkenin ne olduğu teşhis edilip, zor da olsa, İslam olduğunu kabullenip, Türklam veya benzeri ad takarak yurttaşlar İslamiyet’in Araplaştırıcı etkisinden korunmalıydı. Devrim yapılmış da ad bulunamamış veya konmamış olduğu için birçok kişinin devrim yapıldığını teşhis edememesi de olasıdır ki artık Türklam adımız var.

Bazıları ise teşhisin yapılıp da yani Türkleşmeden uzaklaştıran faktörün İslam olduğu teşhisi konulup da kurtaracak yolun bulunamadığından söz ederler ki işte Türklam bu yoldur, laiklik devriminin, İnanç farkının kurallarını getirir. Bu kuralların başlangıçta bulunup uygulanmayışı bugünkü Cumhuriyeti içinden zor çıkılacak sosyolojik sarsıntılara gebe bırakmıştır. Ancak yazar, Türklam sayesinde, Cumhuriyetin bu gebelik zamanını zor da olsa, gecikmiş de olsa, atlatacağına ve rahime düşmüş çocuğu yaşatacağına yürekten inanmaktadır.

Cumhuriyetin başka bir çıkış yolu da zaten yoktur.

Çünkü bir bakınız İslam ülkelerine! Hepsi otoriter rejimlerle yönetilen savaş veya iç savaş veya karmaşa içindeki yerlerdir. Türkiye’de de eğer Türklam’ı kabullenmezseniz Cumhuriyete seçimle otoriter rejim gelecektir ve bir kere o koltuğa oturan bir daha kalkmayacaktır; Cumhuriyet de son bulacaktır. Böyle kötü sonlanmadan sizleri kurtaracak tek yol Türklam’dır.

Türklam kural getirerek Cumhuriyet içinde, demokrasi içinde yaşamanızı sağlayacak tek yolunuzdur.

Lütfen okuyunuz ve kabul buyurunuz. Gelmiş, geçmiş bütün dinlerin tarihinde, okuyarak kabul görecek tek yaşam felsefesi Türklam olacaktır. Savaş yok, kan yok; kendinizi ve ülkenizi kurtarmak için tek yapacağınız eylem, ağızdan çıkan tek bir tümce olacaktır: Ben Türklam’ım. O kadar.

Bakınız, Türklam İslamiyet’ten çıkmıyor, sadece adını kullanmıyor.  Türklam olunca da doğaldır ki kendimize ait bir kaç kural ekleyeceğiz.

İnanınız ki Türklam olmazsanız İslam, kendisine inanan kitlesi ile Cumhuriyeti ve demokrasimizi yok etmek üzere geniş oy tabanı ile otoriter bir rejim getirecek, ne davranışta ve ne de parasal harcamada hiçbir hesap vermeyecektir. Koltuktan kalkmamak için dış güçleri bahane edecek, dışarıda savaşa girecek, ülkemizdeki eğitim sistemini İslam tarafına kaydıracak, yetiştirdikleriyle kontrolünü sağlamlaştırma yoluna gidecektir. Daha sonra bitirici darbeyi vurarak ülkemizi İran benzeri, Afgan benzeri, Suudi benzeri ama Türk adıyla veya Anadolu adıyla anılan bir İslami kara perde rejimi altına sokacaktır.

Bütün bunları görmek için üstün usa gerek yoktur. Biraz düşünmesini bilen her insan bu yolu görür. Zor olan inancınızın adını değiştirmektir. Yaşamak için, Türklük için, Türkçe için lütfen bu basit işlemi yapınız. Ben Türklam’ım deyiniz. Kurallarımızı okuyunuz.

Türklam kurtuluş yoludur, Atatürk’ün başlattığı Bağımsızlık Savaşının son noktasıdır ve tam bağımsızlık getirir. İslam iken asla tam bağımsız değildik. Hep Arap kılıcı sallanırdı tepemizde. Türklam ile bu kılıçtan kurtuluyoruz. Türklam çağdaşlık yoludur, mutluluk felsefesidir. Kurallarımızı görünce zaten ben buyum dediğinizi işitiyor gibiyim.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.