TÜRKLAM

T

KÜREDEKİ

BAĞIMSIZ İNANÇ  UĞRAŞI

OLMALIDIR

Türklam sadece Türkiye’deki değil ayni zamanda küredeki Ulusal Kurtuluş uğraşı kabul edilmelidir.

Türklam bağımsızlık uğraşıdır, bağımsızlık yaşamıdır, bağımsızlığın katıksız halidir, kendisidir…

Dil bağımsızlığıdır.

Ulus bağımsızlığıdır.

İnanç bağımsızlığıdır.

Söztürklam’la birlikte diğer kandırılan uluslar da kendi Türklam’larını bulmalıdır.

Hiç bir ulus kendi dilini diğer dillerin karşısında küçük düşürmemelidir. Bu ulus olmanın özgün özelliğidir.

Kendi Türklam’larını bulan diğer uluslar: Hepinizin dili bireyleriniz için, ulusunuz için, ifade biçiminiz için en iyisidir.

Çeşidi seven, çeşidi koruyan ve kollayan, titiz insanlık;  ezilmemenizi, benliğinizi kaybetmemenizi, kendi Türklam’ınız sayesinde diğer uluslar ile eşit ve mutlu yaşamınızı ister.

Türklam adı Türkler için geçerlidir, Türkçedir. Sizler kendi bağımsız inanç adınızı kendiniz bulmalısınız. Kendi dilinizden bir sözcük seçmelisiniz.

Bunun için çok çalışınız, plan yapınız.

Duygularınızla değil bilginizle ve mantığınızla davranınız, haklılık içinde kalınız.

Karşınızdakini ikna için haklı davanızda, dolambaçlı yollar kullanmayınız. Düşüncenizi doğrudan açıkça, ifade ediniz. Düşüncenizi ifade etmekten kaçınmayınız, çekinmeyiniz.

Bilinmeyene inanarak kendinizi gülünç duruma düşürmeyiniz.

Türbanla kapatılan hırsızlıkları gözler önüne seriniz.

Gerici düşüncenin eğitim kurumlarını kapatınız. Böylece aldanış sürecinin sürmesini engelleyiniz.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.