TÜRK DİL KURUMU TEKRAR AÇILMALIDIR

T

Atatürk’ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gereklidir ve yeniden ayrı ayrı açılmalıdır.

Arzu edenler özel isimler ile anılabilecek Atatürk Türk Dil Kurumu veya Ziya Gökalp Türkçe Kurumu veya Evren Efendi Resim Kurumu gibi kurumlar kurabilirler.

Ancak o kurumlar belirli bir insanın yaşamı boyunca geliştirebildiği düşüncelerine bağlıdır.

Oysa düşünceler evrimleşir, insanlar gelir, geçer, ulus devam eder.

Sadece ulusun adını taşıyan Türk Dil Kurumu, kişilerin görüşlerine bağlı kalmadan, ulusun çıkarlarına uygun çalışmayı ve üretmeyi sürdürür.

Ayni düşünce Türk Tarih Kurumu için de geçerlidir ve Türk Tarih Kurumu bu ad altında yeniden kurulmalı ve ulusun tarihini belirleme hedefi doğrultusunda görevini sürdürmelidir.

 Bazı satılmış veya kısa görüşlü kişilerin tarih nehrinin yolunu kısa bir süre için saptırabildikleri gözlenmekle beraber, ulusun çoğunluğu, bu bilgi çağında okumak ve öğrenmek olanakları sayesinde, doğru yolu, sonunda, bulabilmektedir, diye ummalıyız.

Ummazsak o zaman doğrunun ve haklının bir gün yeneceğine olan inancımızı ve saygımızı yitiririz ki esas felaket o zamandır. O bakımdan yanlışta uzun süre ısrarlı olmak halkta umutsuzluk geliştirebilir.

Yaşam kısa gerçek uzundur. Gerçeklerden söz etmeliyiz.

Zaman, örneğin Mısır ve Suriye’de Araplar lehine işlemiş, bu uluslar kendi Atatürk’lerini çıkartacak modern zamana gelmeden önce dillerini yitirip Araplaşmışlardır.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Türklam sayesinde ulusun yüksek çıkarları doğrultusunda çalışarak ulusumuzun dilini Türkçe sürdürmesini ve tarihimizin zavallı Mısır ve Suriye ve Iraklılar ve benzerleri gibi Araplaşmadan sürmesini sağlayacak yollardır.  

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.