TEK İNANÇ

T

Türklam Yaşam Felsefesi bir ulus, bir dil, bir inanç; hepsi bir ve aynı felsefesi üzerine inşa edilmiştir.

Tek dil ve tek ulus kavramlarını nasıl anlamamız gerektiğini anlattım. Şimdi Türklam’a göre tek inanç nasıl olmalıdır, onu anlatacağım.   

Tek inanç kavramı Türklam’ın üç yapı taşından birisidir.

Belki de en önemli yönüdür.

Yazara göre genç Türkiye Cumhuriyetinin laiklikle doğurduğu psikolojik ve sosyolojik devrimin tacıdır.

Bu inanç Türkçe konuşur, Türkçe düşünür ve Türkçe dua eder.

Türklam inancı Türk inancıdır ve Türkiye için geçerlidir.

Diğer uluslar tek inanç başlığı altında kendi inanç yapılarını kurmalıdırlar.

Türklam inancı bizleri yurt dışı etkilerden koruyacak, yurt dışı din devletlerinin içişlerimize karışması önleyecek, ulus, bir yumruk halinde düşmanlarını göğüsleyebilecek ve batıl ve boş inanç safralarından kurtulup diğer uluslar ile uygarlık yarışına katılabilecektir.

Tek inanç, iki ana başlıkta sunulacaktır: Felsefe ve uygulama.

 Türklam Yaşam Felsefesi ve Türklam Yaşam Biçimi.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.