TEK BAĞLAYICI KURAL

T

Türklam’ı sizlerle tanıştırırken, yani takdim ederken veya sunarken dün anlattığım uzun makale karmaşık gelebilir diye özetleyeyim:

Türklam’ı oluşturur ve tartışırken, hiç bir din eleştirilmeyecek ve hiç bir dinden alıntı ve örnek verilmeyecektir.

Örneğin, yok Kur’an veya İncil şunu demiş onu nasıl yorumlayalım gibi bir söz edilmeyecektir. Konu Türklam’dır,

Türklam konuşulup Türklam oluşturulacaktır, Türklam tanınacaktır. Hiç bir din kitabının hiç bir önerisi göz önüne alınmayacak ve koşulmayacaktır; onlar bizi bağlamaz.

Türklam yapılandırılır ve tartışılırken, özetin özeti, hiç bir din kitabının en ufak sözü bile edilmeyecektir. Kural budur, uygulayacağız.

Türklam’ı anlatan bu kitaba kısaca Söztürklam adı takılabilir. Dikkat buyurunuz ki Söztürklam’ın içindeki dinlerle ilgili konular GÖZLEMLERDİR. Tartışma değildir. Yorum değildir, gözlemdir.

Kendine Türklam diyecek sizler! Sizler dinlerle ilgili GÖZLEMLERİ bile yapmayacaksınız. Türklam’ın ana kurallarından birisi budur.

Dinler yok farz edilecektir, o kadar. Tek konu Türklam’dır. Kabul ederseniz alırsınız, etmezseniz almazsınız ama eğer ben Türklam’ım diye kabullenirseniz dinlerden söz etmezsiniz. Türklam’ın tek bağlayıcı kuralı budur.

Türklam din değildir, yaşam felsefesi ve bu felsefenin getirdiği yaşam biçimidir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.