SÖYLEŞİ – DEVAM

S

İşte bunlardan dolayıdır ki bence Atatürk de Türklama gitmekteydi.

Zaman, zaman, zaman! Sabırlı Atatürk’ün bence en büyük arkadaşı zaman olmuş.

Bu adam çok akıllı, çok temkinli, çok realist bir adam! Hiç hayalci değil. Ayakları devamlı yere basıyor. Zamana oynuyor.

Zamana oynarken bir de mesaj vermiş, anlayana! .Ne demiş? “Beni görmek, beni tanımak demek, mutlaka benim yüzümü görmek değildir,” demiş. “Düşüncelerimi anlarsanız beni tanımış olursunuz,” demiş.

Demiş de biz hangi düşüncesinden söz ettiğini anlayabilmiş miyiz?

Bence zamana yayılan sır mesajı budur.

Düşünceden bahsetmiş. Hangi düşünceden?

Harf devrimi, kıyafet devrimi, gördüğünüz devrimler hep ortada. Bunlar da önemli ama bunlar düşünce değil ki! Bunları görüyorsunuz.

Düşünceyi göremeyiz. Hangi düşüncesini anlayacağız da kendisini tanımış olacağız?

Bence, bakın diyor, ben sizleri bu noktaya kadar getirdim. Zamana gerek vardı. Sevgili halkım, düşünce yapınızdaki evrim için zaman gerekliydi. Zaman da bende olmayan tek şeydi, ey halkım. Ancak zaman, laik olan sizlerden yanadır.

Benim vücudum elbet bir gün gelip geçecek. Ancak gerçekler gözünüzün tam da önünde, hep sizlerin görmesini bekleyecek. Benim sizlere verdiğim gerçekler.

Laikliğin doğurduğu düşünceyi görebilecek misiniz? Beni anlayabilecek misiniz? Bu fikri yakalayabilecek misiniz?

İşte Cumhuriyet, işte laiklik ve işte: Türklam. Görüyor musunuz?

Bence Atatürk böyle diyor: Ey yurttaşlar, ey halkım ve ey Türklam bireyleri.

İşte Türklam: Atatürk’ün son eseri.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.