SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Yani İslam Dini kalacak ve Mustafa Kemal Atatürk, bu dinin altında, bir,  ne kuracak, tarikat mı, mezhep mi, ne?

Yani Atatürk İslam dininde bir mezhep kurucusu olacak, öyle mi?

Biraz daha şakacı yaklaşım takınalım. Tarikatın adı ne olacaktı, bir bakalım, arayalım da bulalım?

Laiklam mı? Güzel isim değil mi?

Mezhebin adı ne olacaktı?

Yine düşünelim, arıyoruz,  eveeeet ve buluyoruz? İmam Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Atatürki Mezhebi. İyi mi?

Ben bunlara gülüp de geçerim. Ama Atatürk zamanındaki akıllılar herhalde bunu görmemiş olacaklar ki gülüp de geçmemişler ve reformların tanınmasını istemişler. 

Anlaşılan reform kelimesinin taşıdığı tuzağı bir tek Atatürk görmüş ve tuzağa da düşmemiş.

Tuzağa düşseydi ne olabileceğini şimdi anlıyor musunuz?

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.