SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Atatürk, eğer İslam dininde yaptığı değişikliklere reform adını takmıyorsa, demek ki reformu istemiyor ise, peki ne istiyor?

Halk zaten çoğunlukla laik olmuş. Artık bir kadın ile evleniliyor, kadın hakları var. Kadın mirastan pay alıyor. İslam dini en önemli yapısı olan şeriattan yoksun. Kurallarının çok azı, o da göstermelik olarak uygulanır ve İslam dininde gelmiş,  geçmiş en büyük reform gerçekleştirilir de neden reform denmez, yani, pardon, neden reform yok, denir?

Neden bir isim takılmaz? Neden reform tanınmaz? Neden var olana yoktur denir?

Bilmem? Siz biliyor musunuz?

Ben hem bilebiliyorum ve hem de bilemiyorum. Kesin değil. Gerçeği hiç bir zaman kesinlikle öğrenemeyeceğiz çünkü daha başka bir atılım gerçekleşmesine zaman kalmadan Atatürk ölüyor. Bu nedenle hiçbirimiz Atatürk’ün gerçek anlamda ne yapmak istediğini bilemeyeceğiz, o kesin. Ancak tahminlerde bulunabiliriz.

Ancak ben, reform istememesini, daha doğrusu devrim niteliğinde reformları gerçekleştirdikten sonra reform sözcüğünü kullanmamasını reform sözcüğü nedeniyle doğabilecek sonuçları ve tartışmaları istememesine bağlıyorum.

Nedenler çok. Bazı nedenleri ortadan kaldırmak için zaman istemesine bağlıyorum ama zamanı yokmuş.

Bu gerçekçi lider, devrim niteliğinde reformlar yaptıktan sonra bir isim takmamış. İsim neden takmıyor?

Halkım, bakınız, devrim niteliğindeki reformlar nedeniyle yaşamınız nasıl da değişti, bakınız nasıl yaşam sürüyorsunuz, neden demiyor?

Halkım, yeni gerçekleri görünüz, adı şudur, neden demiyor?

Halk gerçeği neden görmüyor?

Bebek doğmuş, adı yok!

Olacak şey mi? Adı olmayınca halk doğduğunu anlamıyor ki!

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.