SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Kuran’ın Türkçeleştirilmesi, ezanın Türkçeleştirilmesi reform değil mi?

Zaman içine yayılıyor ve Atatürk bunlar için reform adını kullanmıyor.  Dinde reform yapalım diyenlere de karşı çıkıyor.

Dinde reform istemiyor anlaşılan. İyi de ne istiyor o zaman?

Reform yapmışsın zaten! Adını neden koymuyorsun?

Ne bekliyor?  Herhalde niyeti reform değil, diye düşünebilirsiniz de zaten reformları yapmış ve yapıyor. 

Atatürk’ün yaptıklarından sonra 1928 de bir de komisyon toplanıyor ve bu komisyon dinde reform yapalım diyor, dinde reformu istiyor.

Atatürk reddediyor. Dinde reform olmaz diyor.

Acaba niyeti ne?

Devrimlerle birlikte giderek İslamiyet alışkanlıkları, İslami Yaşam Biçimi, haremlik selamlık yaşam, kadınların hor görülmesi, çok eşli evlilik ve benzerleri, benzeri kümelerle, düzinelerle alışkanlık, giderek bitiyor, halkın belleğinden siliniyor, yok oluyor, uçuyor.

Bir kural vardır, bilirsiniz, genelde ekonomi uzmanlarınca söylenen ve değer verilen: İyi mal, kötü malı kovar, derler. Bu kural acaba sosyolojide de geçerli mi?

Böylece şeriat ve getirdikleri yavaş yavaş unutuluyor, halk İslami Yaşam Felsefesini tam olarak unutmuyor ama İslami Yaşam Biçimi yavaş yavaş siliniyor;  halk yavaş yavaş laikleşiyor ama henüz laikliğin adı bile yok.

Atatürk bir yere doğru götürüyor ülkeyi ancak kendisinin bildiği ve bugün ancak tahmin edilebilen.

Bir ara, 1928’de anayasada, Türkiye Cumhuriyetinin dini İslam’dır hükmü de kaldırılıyor;  zamana oynayan Atatürk tarafından bir araya sıkıştırılıyor. 

Bu hükmün kaldırılması da sindiriliyor. Henüz laiklik yok, Türklamın ise adı yok ama giderek yaşanan bir gerçek oluyor.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.