SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Diğer yandan, düşünüyorum da, olamayabiliriz de. Neden mi?

Düşman düşünce çok güçlü de ondan.

Nedeni şu: Bakın olaylar nasıl gelişmiş: Ebedi şef öldükten sonra gelen şeflerin hepsi, Ebedi Şefin düşüncesel mirasını görüp de ona uygun hareket edecekleri yerde, giderek artan miktarlarda İmam Hatip Liseleri ve benzer kurslar açmışlar. İmam Hatip Liselerinde bir yandan İslami düşünce ile yoğrulmuş kişileri yetiştirirken, ayni zamanda normal liselerde de laik kişileri yetiştirmişler.

Böylece devlet, biri laik, biri de şeriatçı kişilik olarak iki tip yurttaş yetiştirmeğe başlamış.

Birbirine taban tabana zıt, birbiriyle anlaşması olanaksız düşüncelerle doldurulmuş insanları yetiştirirseniz, bu kişilerin birbirlerine düşman olmayacaklarını düşünebilir misiniz?

İmam Hatip ve benzer kurslarda yetişenlerin düşünceleri laik liselerdeki cumhuriyetçi düşünceye tamamen düşman.

Cumhuriyetin Anayasasına, Cumhuriyet İslam Devletidir tümcesini eklemek isteyen Atatürk düşmanı insanları yetiştirirseniz ve bunun için cihat gerekliliğini, demokrasinin sadece bir araç olabileceğini onlara siz öğretirseniz, soruyorum, bu kişiler neden devlete düşman, neden cumhuriyete düşman olmasınlar?

Bu kişileri siz yetiştirmediniz mi?

Bu kişilere verdiğiniz dersler yalan mıydı?

Bu dersleri siz verdirmediniz mi?

Atatürk Cumhuriyetine düşman bu kişileri sizler yetiştirmediniz mi? 

Bunların din devletleri ile ilişkilerini saptayıp susup oturmadınız mı? 

Bu kişileri doktor,  avukat, profesör,  milletvekili, bakan ve başbakan yaptırmadınız mı?

Şimdi ne yapacaksınız?

Tamam, bu okulların tamamını kapatalım. Elimizdeki yetiştirdiklerimizin tümünü hapse atalım. Partilerini kapatalım. Liderlerini sürelim. Milletvekillerini kötüleyelim, sürüp küçük düşürelim.

İyi mi?

Değil! Çünkü…Elinizdeki düşman düşünce ile ne yapacaksınız?

Efendim mi?

Düşünceyi ne yapacaksınız, düşünceyi?

DÜŞÜNCEYİ NE YAPACAKSINIZ?

Eğer bu okulları doğuran ve açtıran dini düşünce ise, elinizdeki din uygulandığında sizi böyle bir sonuca götürür ise, ne yapmayı düşünürsünüz?  

Biraz ciddi olun, bayanlar ve baylar, birazcık ciddiyet.

Canım bu okullar da eninde-sonunda yalan yanlış bilgi vermiyorlar ki!

Dini düşünce ne diyorsa, onu anlatıyorlar, değil mi?

Eğer inandığı dininin dediklerini uygulayan kişiler Cumhuriyet’e düşman, TC Anayasasına düşman, Türkçeye düşman, Türklere düşman, devletimizin kurucusu Atatürk’e düşman, laikliğe düşman, çağdaşlığa düşman oluyor ise, neyi yargılarsınız, kimi yargılarsınız?

Bu okulları kapatın, bu kişileri dağıtın! 

Neyi çözecek bu?

Cumhuriyete, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türklere ve Türkçeye düşman olanlar ne bu okullar ve ne de bu kişilerdir, nasıl göremiyorsunuz, anlamıyorum.

Düşman olan bu kişileri yetiştiren düşüncedir, bayanlar, baylar, anlayın artık!

Düşman olan bu dindir.

Ahmet gider, Mehmet gelir; Fatma gider, Ayşe gelir. Düşünce bir olduktan sonra bu düşünceye inanan kim ise, dini düşünceye uyan her kim olur ise, o kişi inançları böyle yol gösterdiği için, Türkiye’ye, Türklere ve Türkçeye düşman olacaktır, o kadar.

Bugün de böyle olacaktır, yarında böyle olacaktır, o kadar.

O halde tek yol O DÜŞÜNCEYİ YAŞAMIMIZDAN KOPARIP ATMAKTIR. O kadar.

Yoksa Cumhuriyet de, Türkçe de Türklük de yok edilecektir.

Bunu gören ilk insan olan Atatürk işte sizi Türklam’a benzer bir kurtuluşa götürüyordu. Ömrü yetmedi.

O kadar.

Şimdi lütfen Türklam olmayı ciddi ciddi düşününüz yoksa…

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.