SAVAŞ YOK TÜRKLAM VAR

S

Türklam’ı yaygınlaştırma savaşı, hep fikir düzeyinde kalmalı ve hiç kan akıtılmamalıdır; cana, mala dokunulmamalıdır. Kardeş kardeşi sevmelidir. Geçerli tek yolumuz Yurtta Barış Dünyada Barıştır.

Kan kardeşi, kan kardeşini sevmelidir.

Türkçe adlara gelince, artık verilmiş Arap, Musevilerden alınmış Arap ve Fars isimleri değiştirmeyiniz.

Bunlar yaşadığınız sürece sizleri yönlendiren insanların kurnazlıklarının örnekleridir. Varlıkları kandırılışınızın kanıtlarıdır. Bu yapılarıyla canlı biçimde aranızda dolaşsınlar. Bu nesiller tükenip de hepinizin isminin atalarınıza yaraşır biçimde, dilinize yaraşır biçimde Türkçeleştiği günler Türklam’ın iyice oturduğu günler olacaktır.

Türkçe isimlerin artışı,  yurttaşlar için daha mutlu dünyanın habercisidir.

Yurttaşlarımızın kardeşliği, ancak kurnazların kötülüklerinden; hilebazların oyunlarından; hırsızların vurgunlarından; art niyetlilerin kumpaslarından arındırıldığı gün yaşanmağa başlanacaktır. Bunun için de iyi laik eğitim ve Türklam temeldir.

Türklam nedir?

Dil bağımsızlığıdır.

Ulus bağımsızlığıdır.

İnanç bağımsızlığıdır.

Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz içindir.

Türk, Türkçe, Türklam.

Bu üçlüde var gizemli anlam.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.