İSLAM DİNİ ARAP ÜMMETİNDEN OLMANIZI İSTER

İ

O zaman Türkçe konuşan Türkler Müslüman olabilir mi?

Çok can sıkıcı, can alıcı, yaşamsal bir sorudur bu.

Hem Türk Ulusundan olacaksınız, hem de Müslüman kalacaksınız, mümkün mü? Hiç kuşkusuz olanaklı gibi gelmekteyse de…

İslam dini öğretisine göre mümkün değildir efendim.

İslam Dini,   Arap Ümmetinden olmanızı emreder. İslam’da milliyet olmaz, milliyetçilik olmaz, der. Dolayısıyla Müslüman olunca Türklükten çıkmak, Türkçeden vaz geçmek, Arap milletinden olmak, Arapça konuşmak zorundasınız. Sanırım bu dediklerimin doğruluğunu herkes kabul eder.  

Ne var ki Arap Milleti demek yakışıksız kalabilir. İslamiyet’te millete ümmet demek daha uygun bir yaklaşımsa da bu çok zeki bir kelime oyunudur.  Çünkü ümmet büyük millet demektir. Büyük veya küçük, millet demektir.  

Bu durumda ben Müslümanım deyince Türklüğü bırakacaksınız, o kadar. Bir Müslüman için bir onurdur bu, bir şereftir bu. Türk olmaktansa Allah’ın emrettiği ve sevdiği Arap ümmetini tercih eder.

Arap da millet değil mi? Allah bir milleti aldatarak başka bir millet tarafından yutulsun diye din gönderir mi? Olacak şey değil. Ayrıca, bu gibi sorular sorulamaz çünkü din bir inanç meselesidir ve eğer inanırsanız böyledir ve eğer inançlı iseniz soru sormazsınız, sadece uygularsınız; denir.

Sorgusuz, soru sormadan yaşanır mı onu siz bilirsiniz, ben o kadarını bilmiyorum. Karar sizlerindir.

Arap Milleti diyorlar hatta daha da yüceltip Büyük Arap Milleti diyorlar ve ona ümmet de diyorlar ama İslam Dini milliyetçilik gütmüyormuş, gütmezmiş, o halde doğrudur. Siz ne dersiniz?

Türkçe’nin durumu da bellidir. Efendim, adınızı Arap adı yapmanız, Kitabı okumak için Arapça öğrenmeniz ve ancak bu biçimde günahtan kurtulmanız olasıdır ki bir kaç asır sonra Arapça konuşan insanlara dönüşmeniz,  kaçınılmazdır ama ne önemi var! Bir Müslüman için bir şereftir bu.

Dolayısıyla hem Müslümanlık ve hem de Türklük bir arada gitmez.

Türkün Türkçeyi konuşması ve sevmesi ve Arapça dururken yüceltmesi, İslam Dini öğretisine göre, doğru değildir ve sonuçta mümkün değildir, efendim.

Sonuçta, Müslümana göre, Allah’ın dediği olacaktır.

Doğruluk ve mertlik, soru sormak ve araştırmak, milliyet aşkı ( Türklük) , anadil aşkı ( Türkçe ) ve bu konulardaki ar (utanma) ve haysiyet ( onur ) yasaklı konulardır.

İnanırsanız bu durum böyledir, o kadar.

Pekiyi bizler nasıl hem Müslüman hem Türk kalmışız?

Bu bilgiler ışığında Türklam’ın yeri nedir?

Türklam hangi soruyu yanıtlıyor?

Türklam hem Müslüman olunur ve hem de Türkçe konuşur Türk kalabilir miyiz sorusunu yanıtlıyor.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.