GÜNCEL TÜRKLAMIN DOĞUMU

G

Türklam Yaşam Biçimin Doğumu

Türklam Yaşam Biçimi veya eski değim ile Hayat Tarzı, laikliğin getirilmesi ile bir anda doğdu ve giderek yavaşça, bebek adımları ile biraz ilerledi ve sonra yaygın kabul gördü. Çünkü bu biçim yaşam, şeriatın getirdiği yaşamdan daha güzeldi, daha sağlıklıydı, daha huzurluydu, daha eşitlikçiydi ve daha neler, neler…

Bugün Türkiye’de, Türklam Yaşam Felsefesini zaten milyonlarca insan tanıyor, televizyonlardan konuşurlarken onun sınırları içinde konuşuyor ve tartışıyor, gündelik yaşamda onun belirlediği sınırlar içindeler.  Laik Müslüman kişi gerçekten çoktur.  Türkiye’deki en geniş kitledir bu kişiler. Bütün anketler bu tümceyi doğruluyor. Hem laiktirler ve hem de Müslüman.

Dinsizler azdır, aşırı siyasal İslam dinsizlerden fazladır. Para ile beslenenler bir kenara bırakılırsa siyasal İslam dinsizlerden azdır. Tanrı tanımazlar hepsinden azdır.

Türklam Felsefesini bir kenara bırakırsak bugün için, biçim yani Türk Yaşam Biçimi yani Türklam Yaşam Biçimi zaten milyonlarca kişi tarafından uygulanan bir gerçektir. Sadece isim takılmadığı için insanlar Müslüman tipi Müslüman yaşam tarzı ile farkını anlamamışlardır.   

Bu kitabı okuyanların birçoğu Türklam yaşam biçimini yaşadıklarını ilerideki sayfaları çevirirken zaten anlayacaklardır.

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve Cumhuriyet Türkiye’sinin düşüncelerini kavrayan, benimseyen ve seven, ( çünkü kavradıkları için düşman olanlar da vardır), milyonlarca insan, modern ve açık ve laik ve çağdaş ve onurlu ve doğru ve özgür ve sanatsal ve doğal; topluca normal, çağdaş bir yaşamı benimsemişlerdir. Bunların yüzleri açık, başları açık, vicdanları açık, düşünceleri açık ve pırıl pırıldır. Cumhuriyetin yürürlükteki evrensel yasalarına ( bu değim gereklidir çünkü son yıllarda hırsızlık ve ahlaksızlık yasalarını ve kararnamelerini gördük, ) saygılıdırlar ve bunları uygularlar. Bazıları kendilerini aydın kimseler, diğerleri esnaf, köylü, işçi, işsiz, memur, dindar din adamı veya ev kadını olarak tanımlarlar.  İşleri ile uğraşıp başkalarınınkine karışmazlar;  yasalar içinde yaşarlar. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Bunlara sorulursa kendilerini Müslüman’ım diye tanımlarlar ve önüne bir Arapça sözcük de eklerler. Diğer yandan benim Müslüman Müslüman dediğim belki de Hristiyanlar göz önüne alınırsa Katolik Müslüman denebilecek yaşamı yaşamazlar. Cumhuriyetin giyim ve yaşam biçimini yaşarlar.

İşte Türklam bunlardır. Bunların yaşamıdır. Yani Türklam sizlersiniz. Türklam böyle düşünen ve yaşayan sizlersiniz. Türklam böyle düşünen kişilerdir. Bu kişilerin varlığı laik Türklam toplumunun doğumunun gerçekleştiğinin kanıtıdır.

Yazara, sadece ad koymak, isim takmak kalmıştır.

Ben Türklam ismini koydum; Türk ve Türkçeye kardeş.

Hristiyanlar Katolik iken başka yaşam biçimini ve felsefesini benimseyenleri savaşlarla vazgeçiremeyince Protestan adını takmışlar. İlerideki sayfalarda anlayacaksınız ki Türklam Protestan Müslümanlık değildir; Katolik Müslümanlık da değildir. Türklam savaş yapılmadan doğan barışçıl bir felsefe ve yaşamdır. Türklam kendine özgü bir yaşam felsefesi ve yaşam biçimidir. Hiç birine benzemediğini birkaç sayfa sonra göreceksiniz.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.