DÜNYADA İLK

D

Çoğunluğu İslam felsefesini benimsemişlerden oluşan bir toplumda daha doğrusu, bir ulusta, laiklik deneyi, dünya tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk’ün önderliğinde uygulanmıştır.

Ben, büyük buluşlar yapan büyük ulusuz dememiş miydim? Alın işte!

Atatürk’e duyulan sonsuz saygı ve sevgi laikliğin kabulünü ve uygulanmasını sağlamıştır yoksa bunca İslam Şeriatı ile yaşayan ülkenin hiç biri ne daha önce ve ne de daha sonra böyle çarpıcı bir değişikliği yapamamıştır.

Sonuçta, bir İslam toplumunda, daha önceden öngörülemeyen bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştır ve bu yaşam biçimi, beraberinde, Cumhuriyetin yurttaşlarına özgü, Türkiye’ ye özgü bir yaşam felsefesini beraberinde getirmiştir. Bu yepyeni bir deneydir.

Bir insan toplumunda barış içinde gerçekleştirilen inanılmaz bir değişimdir bu. Muhteşemdir. Benzeri yoktur. Bir toplum ortaçağdan yirminci yüzyıla, gericilikten ilericiliğe, yok oluştan varoluşa, başka ulusların yüzyıllarca süren ve savaşlarla elde edilen gelişmesini birkaç on senede barış içinde gerçekleştirmiştir.

Bu deneyin, Türkiye’deki laikliğin, psikolojik ve sosyolojik yönleri vardır öyle ki ortaya çıkan yeniliklerle ilgili çok sayıda kitap yazılabilir; yazılabilirdi. Dünya tarihindeki bu ilk ve tek olayı tanıyıp da adlandırmamak, Türklam veya benzeri bir ad takmamak,  hem Türk felsefe yaşamı için iyi olmamıştır hem de bütün dünya ve özellikle İslam Ülkeleri için yol göstericiliğini törpülemiştir.

Bir yenilik mutlaka adlandırılmalıdır. Bu denli muhteşem bir dönüşüm mutlaka ad bulmalıdır. Türklam adı bu boşluğu dolduracaktır.

Çünkü zamanında, çok önce, adlandırılabilmiş olsa idi, tanınabilseydi, toplum ve kişilik bazında bugün yaşanmaktaki bazı fırtınalar çıkmayabilir ve toplumun önü mutluluğa çok önceden açılabilirdi. Toplumsal ve kişisel huzur daha önceden sağlanabilirdi. Öyle ki iddia ediyorum, 21. Yüzyıldaki İslam terörü diye bilinen olaylar belki de hiç yaşanmayabilirdi.

Sadece laiklik denmiş, üstü kapalı geçiştirilmiştir.

Tarihteki bu ilk deneyin birçok yenilik, bir dizi yeni ad ve sınıflama getirmesi kaçınılmaz bir olgudur.

Bütün dünyayı etkileyecek Türk felsefe okulu bence Türklam ile birlikte doğacaktır.

Türklam sadece adı ile değil, laikliğin oluşturduğu yaşam biçimi ve ondan doğan yaşam felsefesi ile bu boşluğu doldurarak sadece Türk insanına ve ulusuna değil ayni zamanda bütün insanlığa inanılmaz büyük yardımlar yapacaktır.

Türklam belki bütün İslam Dünyasını ve belki de insanlığı kurtaracaktır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.