DEĞERLİ YURTTAŞLAR; UYANIN !

D

Sevgili okuyucular!

Türklam’ın amacı sizlere yeni bir YAŞAM FELSEFESİNİN varlığını göstermektir.

Yani, demek ki yeni bir felsefe zaten var ama çoğu insan bu varlığı göremiyor!

Türklam ile bu varlığın farkında olmanızı sağlayacağım. Bir yerde uyanmanızı sağlayacağım.

Ben bu yeni Yaşam Felsefesine bir ad takmak gereğini hissettim ve TÜRKLAM adını uygun gördüm.

Türklam Yaşam Felsefesi, gözlemlediklerime ek olarak, bazı yeni anlatımlar geliştirerek, yeni öneriler getirerek, son 70 senedir sürdürdüğünüz Cumhuriyet yaşamına yeni bir biçim verme uğraşına girecektir.

Sonuçta felsefenin doğurduğu TÜRKLAM YAŞAM BİÇİMİ ortaya çıkacaktır.

Türklam Yaşam Biçimi de zaten var ve uygulanıyor. Gözlerinizin önünde. Ama bir türlü görmüyorsunuz. İşte bu biçimi de görmenizi sağlayacağım.

Türklam Yaşam Felsefesi ve Yaşam Biçimi sayesinde değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak bireyce diğer kişilerle, ulusça diğer uluslarla eşit, daha özgür, daha onurlu, daha doygun ve daha mutlu yaşayabileceğinizi biliyorum. 

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.