CUMHURİYET KARŞITLARI OKULLARDA

C

Laik Türkiye Cumhuriyetinin laik okullarına zorunlu din dersleri koydurdular. Bu derslerde bazı öğretmenler,  kürsülerden bazı politikacılar, yaptıkları sohbetler ile zaman zaman, Cumhuriyeti aşağıladılar, zaman zaman Atatürk’e ve laik Cumhuriyeti kuranlara sövdüler, lanet yağdırdılar. İslam’ın şeriatını övdüler ve öğrenciler ve onlar vasıtasıyla velileri, bütün bunları dinledi ve duyarsızlaştı ve sanırım arsızlaştı.

Laik okullarda Müslümanlığı öğrettiler.  Arap icadıydı, ondan mı?

Laik okullarda neden laikliği öğretmediler? O Türk icadıydı da ondan mı?

Türklüğe bu düşmanlıkları neden? Türk olduklarından mı?

Türkçeye düşmanlıkları neden? Ana dilleri olduğundan mı?

Hiç mi şerefleri, utanmaları yok böyle davrananların?

Milli yapımıza aykırı politikaları milletimize fark ettirmeden sinsice yürüttüler.

İmam Hatip okulları açtılar, açtılar, açtılar. Sayıları laik okulları geçti herhalde, binleri buldu. Buralarda göstere göstere Cumhuriyet düşmanlığını işlediler, Atatürk’e yani babalarına hakaret ettiler, gerici düşünceyi öğretiler. Düşünün bir okul ki gerici düşünceyi öğretiyor, yalan öğretiyor. Böyle okul mu kurulur?

Çocuklar sizlere söylediler ama pek bir şey yapmadınız; savcılarınız gazetelerde okudular ama pek bir şey yapmadılar; bakanlarınız kulaklarını tıkadı.

Hemen hiç biriniz Türkiye Cumhuriyetinin laik yurttaşı olamadınız.

Yurttaşlık görevinizi yapmadınız!

Şimdi ise, Türklam geldi. Kaldırın öne eğilen başınızı artık. Onurunuzu koruyun, dilinizi ve Türklüğünüzü koruyun. Şerefli insanlar olun. Onurunuzu yüceltin. Başınızı öne eğmeyin artık.

Öğretmenler okullarda, emekli öğretmenler kahvelerde, vapurlarda, otobüs yolculuklarında, her yerde, laikliği ve Türklam’ı öğretme görevi bundan sonra sizlerindir. 

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.