ÇOK SAYIDAKİ ARAP ULUSUNUN KAYNAĞI NEDİR

Ç

Dünya siyası haritasından anlaşıldığı kadarı ile çok sayıda Arap Devleti var.

Hepsini sayamayacağım, işimiz ders vermek değil. Örnekler ile yetinelim.

Yirminci Yüzyıl haritasına göre, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas gibi topraklar üzerinde yaşayan insanlar kendilerini Arap görmektedirler ancak ırkları gerçekten Arap değildir.

En azından, Filistin, Suriye ve Mısır topraklarında oturan toplulukların ilk dillerinin Arapça olmamaları gerekir. Çünkü bu insanların, İslamiyet’i kabul etmeden önce bıraktıkları yazılar var. Dilleri farklıdır, ulus isimleri farklıdır.

Bu toprakların insanlarının Araplarla tanışmadan önce başka diller konuştuklarını çok iyi biliyoruz. Kutsal Kitabı (Tevrat), okursanız, orada, bugünkü İsrail Devletinin bulunduğu alanda ve bu alanın çevresinde çok sayıda küçük ulus veya topluluğun yaşamakta olduğunu öğrenirsiniz! Bunların arasında İsrail, Suriye, Filistin ve Mısır halkları adından sıkça söz edilir. 

Oysa bu bölgede o zaman Arap adı altında bir halk da yoktur, Arapça da yoktur.

Görüldüğü gibi, Suriye, Filistin ve Mısır devletlerinin halkı, artık orijinal kimliklerini kaybetmişlerdir. Bu uluslar şimdi Arapça konuşmakta ve Arap adları almakta ve kendilerini Arap olarak kabul etmektedirler.

Birden çok Arap Ulusunun kaynağı İslam Dini olabilir mi?

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.