CategoryYurttaşlar Uyanın

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Diğer yandan, düşünüyorum da, olamayabiliriz de. Neden mi? Düşman düşünce çok güçlü de ondan. Nedeni şu: Bakın olaylar nasıl gelişmiş: Ebedi şef öldükten sonra gelen şeflerin hepsi, Ebedi Şefin düşüncesel mirasını görüp de ona uygun hareket edecekleri yerde, giderek artan miktarlarda İmam Hatip Liseleri ve benzer kurslar açmışlar. İmam Hatip Liselerinde bir yandan İslami düşünce ile yoğrulmuş kişileri yetiştirirken, ayni zamanda normal liselerde de laik kişileri yetiştirmişler. Böylece devlet, biri laik, biri de şeriatçı kişilik olarak iki tip yurttaş yetiştirmeğe başlamış. Birbirine taban tabana zıt, birbiriyle anlaşması olanaksız...

41. HUKUK

4

Türklamda yargı tam bağımsızdır, politika ve politikacılarla ilişkisi sıfırdır. Yargıçlardan oluşan bir kurul, savcılardan oluşan başka bir kurul,  terfi, tayin, ödüllendirme ve cezalandırma ve benzer olayları politikacılardan bağımsız yönetir.  Türklamda yargıya politika ve politikacılar en küçük bir biçimde bile karıştırılmaz. Duruşmaları yargıç veya yargıçlar yönetmeli ve karar vermelidir. Avukat ve savcılar, savunma ve iddia makamı eşit koşullarda, eşit yerlerde oturtulmalıdır. Savcılar, Türkiye Barolar Birliğine üye kent barolarına bağlı avukatlar arasından, isteyenler arasından, kent veya kasaba halkı tarafından...

31. HAYVAN KESİMİ

3

Türklamda et temini ve yenmesi için gereken hayvanlar, bilime dayanarak inşa edilen mezbahalarda temiz biçimde kesilir ve tüketiciye usule uygun olarak dağıtılır. Bütün bu işlemler veteriner kontrol ve gözetiminde gerçekleştirilir. Türklamda hayvan kesme veya öldürme işlemi sadece mezbahada yapılır. Türklamda zehirli olmadıkça denizden çıkan her türlü ürün yenebilir. Türklamda hayvan kesiminde, kan,  dışarıya akıtılmaz ve kesilen hayvanın eti ile birlikte yenir. Kan da bir organdır, karaciğer veya kalp gibi; akışkan olması sizi aldatmasın. Oksijen ve şeker taşır. Vücutta diğer organ ve sistemlerle haberleşmeyi sağlar. Kanı akıtılmış et...

12. ÖBÜR DÜNYA

1

Türklamda öbür dünya yoktur. Türklamda tek bir dünya vardır ve o da gördüğünüzdür. Sadece bu dünyada, sadece bu dünya için yaşar, sadece bu dünyada hesaplaşırız. Bir kez yaşadığımız dünyamızın sırlarını yeterince çözebilirsek, ileride, diğer dünyalara da sıra gelecektir. Ben hesabımı öbür dünyada veririm diyenleri gördük, okuduk. Bunu söyleyen kişi(ler) hileci, düzmeci, hırsız, bellenmelidir.  Sorumlu kişi para çalmış, hile yapmış, haydi ölün, gelin, de ölenlerin dünyasında hesaplaşalım diyerek sizinle alay ediyor, dalga geçiyor, hınzırlık yapıyor. Hemen mahkemeye verin,  hesabını bağımsız mahkemeler görsün, uğraşmayın. Türklamda...

6. DOĞUM

6

Bir çocuğun doğması büyük zenginlik ve büyük mutluluktur.

Yeni doğanı bilimsel yaklaşımlarla, gerekli aşıları yaptırarak, gerekli bilimsel önlemleri alarak doğanın zararlı güçlerine karşı koruyunuz. Yeni doğana yapılacak aşıların bütün masraflarını devlet yüklenir.

Kendisine Türkçeye uygun ad veriniz.

Aşırıya kaçmadan aile içinde ziyafet veriniz ve eğleniniz.

Türklamda doğum yapan anne 1 sene boyunca işinden paralı izinlidir ve devlet işverenin giderini yüklenir.

PEKİ, CUMHURİYETTEN SONRA NASIL TÜRK OLUP TÜRKÇE KONUŞUP MÜSLÜMAN KALMIŞIZ – 1

P

Atatürk yaşadığı için ve laik olduğumuz için. Yoksa İslamiyet’te gerçekten ümmet ve dil önceki makalemde anlatıldığı gibidir. Esasında bu süreci ikiye bölebiliriz. 1. 1950 öncesi ve 2. 1950 sonrası 1950 öncesi: Dünya tarihinde halkının çoğunluğu Müslüman bir devlete ilk kez laiklik getirildi. Teşekkürler Büyük İnsan Atatürk. Bir yerde bu işlem psikolojik ( bireysel ) ve sosyolojik ( toplumsal ) deneydir ve sonucunda bugünkü Türkiye çıkmıştır ortaya. Bizler hem Müslümanız ve hem de laik; benim önerdiğim isimle,  Türklam. Laiklik ilkesi getirildiğinde kişiler otomatikman laik ortamda yaşamaya başlamışlar. Zaten Müslümanlar.  İki...

İSLAM DİNİ ARAP ÜMMETİNDEN OLMANIZI İSTER

İ

O zaman Türkçe konuşan Türkler Müslüman olabilir mi? Çok can sıkıcı, can alıcı, yaşamsal bir sorudur bu. Hem Türk Ulusundan olacaksınız, hem de Müslüman kalacaksınız, mümkün mü? Hiç kuşkusuz olanaklı gibi gelmekteyse de… İslam dini öğretisine göre mümkün değildir efendim. İslam Dini,   Arap Ümmetinden olmanızı emreder. İslam’da milliyet olmaz, milliyetçilik olmaz, der. Dolayısıyla Müslüman olunca Türklükten çıkmak, Türkçeden vaz geçmek, Arap milletinden olmak, Arapça konuşmak zorundasınız. Sanırım bu dediklerimin doğruluğunu herkes kabul eder.   Ne var ki Arap Milleti demek yakışıksız kalabilir. İslamiyet’te millete...

ARAP GERİ KALMIŞLIĞININ NEDENİ TÜRKLER Mİ

A

Arapların Türkleri sevmediğini, çağdışı bırakılmalarının nedenini Türk yöneticilere bağladıklarını işitirdim. Çünkü bugünkü Arap Devletlerini en az 600 yıl Türkler yönetmiş. Acaba dedikleri doğru mu? Bakalım… Osmanlı devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan devletlerin çağdaşlık ve uygarlık durumuna 21. yüzyıl gözlüğüyle ile bir göz atalım. Eğer bu ulusları çağdışı ve uygarlık dışı bırakan etken Türklük olsaydı Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan 25 adet devletin hepsi ayni özellikleri taşırdı. Değil mi? Oysa bulgular dehşetengiz farklı bir gerçeğe işaret etmektedir. O nedir? Örnek olarak, basitçe, Yunanistan ve Irak halklarını...

PORTÖR TÜRKLER

P

Portör sözcüğü bir tıp terimidir. Bir hastalığı başkasına taşıyan kişiye portör diyoruz doktor dünyasında. Fransızca kökenli bir sözcüktür ve karşılığı, hamaldır. Örnek olarak B tipi hepatit veya sarılık hastalığını sunabiliriz. B tipi hepatit virüsü bir kişiyi portör yapabilir. Hamal yaptığı kişiyi çok uzun süre, on hatta yirmi sene hastalandırmaz.  Hamalı kullanır ve onun sayesinde hastalığı başka kişilere bulaştırır. Otuz seneden sonra o kişiye kanser vererek öldürebilir de, yeter artık, dercesine veya öldürmeyebilir de. Hamallık yapmayan İngilizlerin İngiliz dilini taşıdıkları anlaşılıyor. Hamal Türklerin ise 600 sene süre ile...

AVRUPA KENTLERİNDE MÜSLÜMAN GETTOLAR

A

Gezip görenleriniz bilir, bugün Selanik’te ( Yunanistan), Filibe’de ( Bulgaristan ), Üsküp’te ( Makedonya ) eski kent  ( old town  ) adı altında korunmuş bölgeler vardır. Bunlar Osmanlı imparatorluğu esnasında buralarda yaşayan Türklerin Mahalleleridir. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerin hemen her büyük kentinde vardır. Olay şöyle gelişmiş. Bu kentleri savaş ile ele geçiren Türkler, bakmışlar buralarda Protestanlar, Katolikler, Ortodokslar yaşıyorlar, çağa uygun giysiler giyiyor, çağa uygun yaşıyorlar, müzik var, dans var. Türkler ise ha babam Arapça öğreneceğim, Arap adetlerini alacağım diye...