CategoryÜlkemizdeki Heykeller Sanat Eseridir

34. SANAT NEDİR

3

İnsanlar nasıl doğuştan iyiliksever iseler doğuştan da sanatçıdırlar. İlk insanların mağaralarda yaşadıklarını öğreniyoruz. Mağara duvarları bundan on bin, yirmi bin sene önce, sanat eserleri ile bezenmiştir. Sanatçı beş parmağını ve el ayasını basmıştır duvara; imza yerine, yaptığı hayvan resimlerinin yanına. Sanat yapmak insanlıktır. İnsanlık sanat yapmaktır. Bu iki durum iç içe gider. Sanat yapmayanlar sadece hayvanlardır dersek belki yanılgı olmaz. Müzik sanattır. Yazan da uygulayan da sanatçıdır. Heykel sanattır. Yapan sanatçıdır. Resim sanattır, yapan sanatçıdır. Tiyatro sanattır. Yapan oyuncular sanatçıdır. Yazarlık sanattır. Sanat...

25. PUT NEDİR

2

Türkçemizde bir de put sözcüğü vardır. Put nedir? Sözlüğe göre putun tanımı şudur: Kimi ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı, özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış yontu. Yine sözlüğe göre: Kur’an açısından put, çok geniş anlamlıdır, ( heykel olması gerekmez ), kişinin Allah’ın dışında hayatın amacı kıldığı, maddi-manevi her şeydir. Maddi-manevi ne var ise hayatın amacı kılmak Allah’a şirk koşmak olarak nitelendirilmiştir. Türkiye’mizde put yoktur, hiç olmamıştır. Put İbrahimi dinlerin varlığından önceki bir düşüncenin tanrı tanımıdır...