CategoryÜlkemizde Put Yoktur, Hiç Olmamıştır

25. PUT NEDİR

2

Türkçemizde bir de put sözcüğü vardır. Put nedir? Sözlüğe göre putun tanımı şudur: Kimi ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı, özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış yontu. Yine sözlüğe göre: Kur’an açısından put, çok geniş anlamlıdır, ( heykel olması gerekmez ), kişinin Allah’ın dışında hayatın amacı kıldığı, maddi-manevi her şeydir. Maddi-manevi ne var ise hayatın amacı kılmak Allah’a şirk koşmak olarak nitelendirilmiştir. Türkiye’mizde put yoktur, hiç olmamıştır. Put İbrahimi dinlerin varlığından önceki bir düşüncenin tanrı tanımıdır...