CategoryTürklmda Din Önderi ve Adamı Yoktur

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Diğer yandan, düşünüyorum da, olamayabiliriz de. Neden mi? Düşman düşünce çok güçlü de ondan. Nedeni şu: Bakın olaylar nasıl gelişmiş: Ebedi şef öldükten sonra gelen şeflerin hepsi, Ebedi Şefin düşüncesel mirasını görüp de ona uygun hareket edecekleri yerde, giderek artan miktarlarda İmam Hatip Liseleri ve benzer kurslar açmışlar. İmam Hatip Liselerinde bir yandan İslami düşünce ile yoğrulmuş kişileri yetiştirirken, ayni zamanda normal liselerde de laik kişileri yetiştirmişler. Böylece devlet, biri laik, biri de şeriatçı kişilik olarak iki tip yurttaş yetiştirmeğe başlamış. Birbirine taban tabana zıt, birbiriyle anlaşması olanaksız...

5. TAPINMADA ARACILAR, DİN ADAMLARI

5

Türklamda dualar, arzular, istekler düşünce ile gerçekleştirilir. Herkes düşünebilir. İnsan kendisi için ne iyi ne kötü en iyi kendisi bilir.   Türklamda hiç bir din okuluna da din bilginine gerek yoktur, her laik eğitimli aile bir okul, okuyan her kişi kendisi için yeterince bilgindir. Türklamda din adamı veya din kadını yoktur; bunlara gerek yoktur. Türklamda her birey 5 sene ilkokul, üç sene ortaokul ve üç sene lise eğitimi almak zorundadır. Bu okulların hepsi laik ve çağdaş ve teknik yapıda olmak zorundadır. Türklamda başka tür bir okul düşünülemez. Türklam Yaşam Biçiminde ulusun bütün okulları sanat ve bilim amacını taşırlar...