CategoryTürkler Neden Kimseyi Türkleştiremedi

AVRUPA KENTLERİNDE MÜSLÜMAN GETTOLAR

A

Gezip görenleriniz bilir, bugün Selanik’te ( Yunanistan), Filibe’de ( Bulgaristan ), Üsküp’te ( Makedonya ) eski kent  ( old town  ) adı altında korunmuş bölgeler vardır. Bunlar Osmanlı imparatorluğu esnasında buralarda yaşayan Türklerin Mahalleleridir. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerin hemen her büyük kentinde vardır. Olay şöyle gelişmiş. Bu kentleri savaş ile ele geçiren Türkler, bakmışlar buralarda Protestanlar, Katolikler, Ortodokslar yaşıyorlar, çağa uygun giysiler giyiyor, çağa uygun yaşıyorlar, müzik var, dans var. Türkler ise ha babam Arapça öğreneceğim, Arap adetlerini alacağım diye...

NEDEN SIRPLAR VEYA MACARLAR TÜRKLEŞMEDİ

N

Bu soruyu şu biçime yayabilir miyim? Neden Türklerin imparatorluk esnasında yönettiği Ruslar, Bulgarlar, Romenler, Hırvatlar, Yunanlılar ve daha diğer 25 ulus Türkleşmedi veya bırakın Türkleşmeyi bir kelime bile Türkçeyi neden öğrenmedi? İngilizlerin ve Fransızların, fethettikleri ülke halklarına dillerini verebildikleri anlaşılıyor. Hem de 50-100 sene gibi kısa bir sürede.   Peki, 300-600 sene kaldığımız toprakların üzerinde yönettiğimiz insanlara Türkçeyi neden öğretemedik, öğretmedik? Çünkü Türkçe öğretmek gibi bir arzumuz yoktu ki. Ne Selçukluların ne Osmanlıların ne de onca Türk krallık ve beyliklerinin aklından bile geçmemiştir...

ARAPLAR NEDEN TÜRKLEŞMEDİ

A

Ayrıca, bakın aklıma başka bir soru daha geldi, takıldı kaldı çivi gibi, acıtıcı. Araplar neden Türkçe ad almıyorlar da tersi oluyor? Üstelik Araplar, yüzyıllarca Türklerin idaresinde ve Türkçe konuşulan bir devlette yaşamadılar mı? Yüzyıllar boyunca Türkler yöneten, Araplar ise yönetilen değil miydi? Hep yöneten, yönetilene ne yapılacağını söylemez mi? Nerede görülmüş yöneten üstün insanın, yönettiği insanların adlarını ve dillerini aldığı? Sorunun yanıtı şöyle olmalı: Çünkü yüzeyde yönetenler Türklerdir. Buna karşın, derinde, esas yönetici İslam Dini idi; ne yazık ki bugün de öyledir. Din ise gerçekte Arapçanın elinde ve emrindeydi...