CategoryTürkler Hiçbir Ulusu Geri Bıraktırmadı

ARAP GERİ KALMIŞLIĞININ NEDENİ TÜRKLER Mİ

A

Arapların Türkleri sevmediğini, çağdışı bırakılmalarının nedenini Türk yöneticilere bağladıklarını işitirdim. Çünkü bugünkü Arap Devletlerini en az 600 yıl Türkler yönetmiş. Acaba dedikleri doğru mu? Bakalım… Osmanlı devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan devletlerin çağdaşlık ve uygarlık durumuna 21. yüzyıl gözlüğüyle ile bir göz atalım. Eğer bu ulusları çağdışı ve uygarlık dışı bırakan etken Türklük olsaydı Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan 25 adet devletin hepsi ayni özellikleri taşırdı. Değil mi? Oysa bulgular dehşetengiz farklı bir gerçeğe işaret etmektedir. O nedir? Örnek olarak, basitçe, Yunanistan ve Irak halklarını...