CategoryTürklamınki Yeni İnsandır

51. İNANÇLA KONUŞMA

5

İnancınıza tapınma veya dua etme de denebilirse de kanımca dertleşme ve konuşma daha uygun düşen bir değimdir. Türklamda inanç kişinin içindedir. Türklam iki ayağının üzerinde duran, kendine ve ailesine ve gerekirse yurttaşlarına yeterli, bilgili ve çalışkan bir kişidir. Ayakta durabilmek için dışarıdan gelebilecek ne bir güce gereksinimi vardır ve ne de dışarıdan gelebilecek bir yardım için rüşvet vermeye. Türklamda inançlı kişi inancının gücünü içinde, beyninde, kaslarında, karakterinde duyumsar. Hastalıkta ve iyilikte, güçlüyken veya zayıfken, savaşta ve barışta, gereksinim duyduğunuzda her an, başka hiçbir yere gitmeden, başka hiç bir...

47. RUH

4

Türklamda ruh diye bir sözcük vardır ama ruh kavramı yoktur. Organik sıvılarınız nedeniyle duyumsayabileceğiniz sezgileriniz çok derin ve çok geniş boyutlara ve hatta beş duyunuzun, altıncı hissinizin ötesine geçebilir.  Bu duyulara ve sezgilere değişik adlar verebilirsiniz. Düşüncelerinizi soyut dünyaların erişilmez sanılan sınırlarına taşıyarak yaşamınızı zenginleştirebilir ve renklendirebilirsiniz. Ne var ki organik varlığınız bittiğinde salgılarınız da, duyularınız da biter. Ruh olmayınca,  mistik dini dünya da, cin de, büyü de yoktur ve Türklam bütün bu sözcükleri ve kavramları insan düşüncesinin soyut ürünleri olarak eğlence...

35. YASAK YİYECEKLER

3

Türklamda yasak edilmiş yiyecek ve içecek yoktur.  Bilimin kabul ettiği her şey gönül rahatlığı ile yenebilir ve içilebilir; hepsi doğa kökenlidir.   Bu çerçevede domuz eti ve şarap ve diğer alkollü içecekler de Türklamda zevkle ve sağlıkla yenebilen ve içilebilen gıdalar arasındadır.  Şunun iyi bilinmesinde yarar var; hepsi doğa kaynaklıdır. Her yemek ve içecekte miktar önemlidir; başkalarına zarar vermeden, kendinize zarar vermeden yiyin ve için. Türklam akıl demektir. Akıl ise us ile seçme yeteneğinin toplamıdır. Ayrıca et yenmesi için kanın akıtılması işlemi Türklamda gerekmez, kan da göz gibi, kulak gibi doğanın verdiği...