CategoryTürklamda Öbür Dünya Olmadığından Helal ve Haram Yoktur

56. HELAL HARAM

5

Bu kavramlar Türklamda bu adlar altında kullanılmaz. Bu kavramların Türkçe karşılıklarını kullanınız çünkü bunlar dini kalıplardır ve Türklam din olmadığı için Türklam Yaşam Biçiminin parçası değillerdir.   Türklamda yasalar vardır ve Türklamda yasaları biz insanlar yaparız. Yasalara uyarak yaptığınız işler, alışverişler iyi, doğru, düzenlidir yani yasaldır ve artık helal sözcüğünü yeğlemeyiz. Geçerli kavram ve sözcük yasaldır. Yasalara ve kurallara aykırı ve uymayan işleriniz yasadışıdır. Türklam haram sözcüğünü yeğlemez yasadışı der. Geçerli kavram ve sözcük yasa dışılıktır. Türklam helal ve haram sözcüklerini kullanmaz çünkü...