CategoryTürklamda Kutsal Yer, Gün ve Ay yoktur

43. TURİZM

4

Türklamda kutsal yerler olmadığı için kutsal yerleri ziyaret diye bir kavram ve amaç da yoktur. Yani Türklamda hac denen olay yoktur, hiç bir biçimi ile yoktur. Türklamda kutsal yer veya bina yoktur. Dünyanın her karış toprağı ve suyu, inanan insan için yeterince kutsaldır. Türklamda inanç hiç bir yerde oturmaz; Ankara’da,  Mekke’de,  Medine’de, Kudüs’te, Tibet’te,  Selçuk’ta oturmaz. Tanrı gönlünüzdedir, içinizdedir, duyumsuyabilenleriniz için. Gezintiyi yani turizmi, dünyayı gezip görmek, bilginizi arttırmak ve bu arada eğlenip dinlenmek için yapınız. Türklamda turistik amaçlı gezi yapmanız önemle önerilir. Geziniz. Görüp de...