CategoryTürklamda Kadın ve Erkek Her Dalda Eşittir

20. DAMAT BEY

2

İnsanlar evlenir ve yuvar kurarlar. Eskiden evliliğin reisi erkektir denirdi. Artık değildir. Türklam yaşam biçiminde evlilikte kadın ve erkek eşittir; her an eşittir, her dalda eşittir. Türklamda evin reisleri eşit kadın ve eşit erkektir. Türklamda her iş eşit paylaşılmalıdır. Damat Bey Gelin Hanım yuva kurar. Bir çekirdek yuva vardır artık ve iki tane de büyük aile yuvası. Damat Bey hem kendi annesinin ve babasının ve hem de eşinin anne ve babasının oğlu gibi hareket eder ise herkes sevinir. Kayın valide ve kayın peder hadlerini bilmelidir. Damat Bey kendi oğulları gibidir ama kendi oğulları değildir. Bu nedenle başka bir beye göstermeyi...

19. GELİN HANIM

1

İnsanlar evlenir ve yuvar kurarlar. Eskiden yuvayı dişi kuş yapar denirdi. Bana göre, bu sözün anlamı, işin büyüğünün ( evliliğin sürmesi gayretinin ) hanıma düştüğünü belirtmektir ki ben buna katılmıyorum. İşler Türklamda her zaman eşit biçimde paylaşılmalıdır. Gelin Hanım Damat Bey ile birlikte yuva kurar. Bir çekirdek yuva vardır artık. İki tane de büyük aile yuvası. Gelin hanım hem kendi annesinin ve babasının ve hem de eşinin anne ve babasının kızları gibi hareket eder ise herkes sevinir. Aileler büyür, ortaya mutlu, saygılı, geniş büyük aileler çıkar.   Saygı ve sevgi egemense herkes eşittir. Herkes birbirine yardım eder. Kayın...