CategoryTürklamda İnancınız Dışarıda Değil İçinizdedir

53. GELECEK

5

Vebadan, tüberkülozdan ölürdü insanlar. Mikropları ve sonra tedavileri bulundu. Neler oldu gördünüz, yaşadınız. Genetik yapının, güneşin, gezegenin sırrı nerede? Henüz bilmediklerinizi öğrenebilir misiniz? Öğrenince ne olur? Güneş yapabilir misiniz? Gezegen oluşturabilir misiniz? Yaşlanan hücrelerinizi yenileyebilir misiniz? Mezar kemiklerinizdeki DNA’yı bulup yeniden yapılanabilir misiniz? Beyniniz yeterince geniştir ve bulacaktır hepsini, zaman içinde. Eski, eski düşüncelerin safsatalarına saplanıp düşünce yapınızı bulandırarak ilerlemeyi geciktirmeyiniz, belki zamanınız yoktur!  İyimser olunuz! Geleceği, bilimin ışığı altında...

52.  KIYAMET GÜNÜ

5

Bu kavramdan kasıt, güneş sistemimizin sona ereceği, dünyanın patlayarak un ufak olacağı zaman ise bu olguyu astro-fizikçilere bırakmak yerinde bir davranıştır.  Konu dinsel değildir.

Kişisel kıyamet ise, öldüğümüz gün kopar ve yaşamımız bir daha geri gelmemek üzere sonlanır. 

Kıyamet günü ölülerin dirilmesi ve birkaç bin veya milyon veya milyar sene önceki küçücük alışverişlerinin hesabını vermesi gibi küçültücü bir senaryo Türklam Yaşam Felsefesi gibi bilimsel düşünce yapısında yoktur ve bunu tartışmak bile, Türklama göre, yüce insanı aşağılar.

51. İNANÇLA KONUŞMA

5

İnancınıza tapınma veya dua etme de denebilirse de kanımca dertleşme ve konuşma daha uygun düşen bir değimdir. Türklamda inanç kişinin içindedir. Türklam iki ayağının üzerinde duran, kendine ve ailesine ve gerekirse yurttaşlarına yeterli, bilgili ve çalışkan bir kişidir. Ayakta durabilmek için dışarıdan gelebilecek ne bir güce gereksinimi vardır ve ne de dışarıdan gelebilecek bir yardım için rüşvet vermeye. Türklamda inançlı kişi inancının gücünü içinde, beyninde, kaslarında, karakterinde duyumsar. Hastalıkta ve iyilikte, güçlüyken veya zayıfken, savaşta ve barışta, gereksinim duyduğunuzda her an, başka hiçbir yere gitmeden, başka hiç bir...

31. HAYVAN KESİMİ

3

Türklamda et temini ve yenmesi için gereken hayvanlar, bilime dayanarak inşa edilen mezbahalarda temiz biçimde kesilir ve tüketiciye usule uygun olarak dağıtılır. Bütün bu işlemler veteriner kontrol ve gözetiminde gerçekleştirilir. Türklamda hayvan kesme veya öldürme işlemi sadece mezbahada yapılır. Türklamda zehirli olmadıkça denizden çıkan her türlü ürün yenebilir. Türklamda hayvan kesiminde, kan,  dışarıya akıtılmaz ve kesilen hayvanın eti ile birlikte yenir. Kan da bir organdır, karaciğer veya kalp gibi; akışkan olması sizi aldatmasın. Oksijen ve şeker taşır. Vücutta diğer organ ve sistemlerle haberleşmeyi sağlar. Kanı akıtılmış et...

30. ADAK, ADAK ADAMAK

3

Sözlüğe göre adak: Bir kimsenin Tanrısal, kutsal bir güce, bir isteğini gerçekleştirdiği, kendisini bir tehlikeden koruduğu zaman yerine getirmeye söz verdiği şey. Türklamda gücünü ve yardımını elde etmek için inanca sunabileceğiniz hiçbir rüşvet türü yoktur çünkü inanç zaten içinizdedir. Bu nedenle, Türklamda adak adamak, adak dilemek ve adak için kurban vaat etmek anlamsız bir işlemdir.   Adak dileyeceğiniz yerde çalışınız, uğraşınız, usunuzu kullanınız, hak ettiğinizi elde etmek için terleyiniz. Hakkınızı elde ettiğinizde teşekkür edeceğiniz kendiniz ve sizi yönlendiren, aklınıza şekil veren içinizdeki inancınızdır. Sonunda bir yere...