CategoryTürklamda Herkes Eşittir

14. EŞİTLİK

1

Ben hukukçu değilim. Şimdi hukuk hakkında yazacağım. Yasalar önünde hepimiz eşitiz diye biliyorum. Cumhuriyetimizin getirdiği harika özelliklerden birisidir bu. Herkes insanların yaptığı yasalar önünde eşittir. Böyle biliyorum. Kural kuraldır. Kural ve yasa, herkes eşittir diyorsa eşittir. Pekiyi nasıl oluyor da bir siyasetçi arkasından 200 otomobil ile sokaklardan geçerek insanların gezme özgürlüğüne kısıtlayabiliyor? Bu eylemin neresinde eşitlik var? Bunca otomobilin ve refakatin parasını kim ödüyor?  İsterse kendisi versin ödesin, kimsenin özgürlüğünü engellemeden, yolları kapatmadan geçsin. Nasıl oluyor da tek bir kişi için her yer...