CategoryTürklam’da Eğitim Sadece Laik Okullarda Sürdürülür

53. GELECEK

5

Vebadan, tüberkülozdan ölürdü insanlar. Mikropları ve sonra tedavileri bulundu. Neler oldu gördünüz, yaşadınız. Genetik yapının, güneşin, gezegenin sırrı nerede? Henüz bilmediklerinizi öğrenebilir misiniz? Öğrenince ne olur? Güneş yapabilir misiniz? Gezegen oluşturabilir misiniz? Yaşlanan hücrelerinizi yenileyebilir misiniz? Mezar kemiklerinizdeki DNA’yı bulup yeniden yapılanabilir misiniz? Beyniniz yeterince geniştir ve bulacaktır hepsini, zaman içinde. Eski, eski düşüncelerin safsatalarına saplanıp düşünce yapınızı bulandırarak ilerlemeyi geciktirmeyiniz, belki zamanınız yoktur!  İyimser olunuz! Geleceği, bilimin ışığı altında...

TARİHTEN DERS ALAMADINIZ EY ŞAŞKIN YÖNETİCİLER

T

Evet, Cumhuriyeti kurduk ama bir önceki yıkılan devletten ders almadık, daha doğrusu alamadınız, değil mi? Osmanlı Devleti Türkçe konuşan insanların birliğini, yani Anadolu Beylikleri Birliğini, kurduktan sonra, BİR ulus ve BİR dil sayesinde yükselmedi mi? Yükselirken, büyürken, genişlerken ne oldu? İnançlarına sarıldılar sıkı sıkıya. İnançları hangi dili getiriyordu? Arapçayı. O zaman ne oldu? Türkçe konuşan Türk’ün yaşamına Arapça girdi dinleri nedeniyle.   İnançları nedeniyle, çünkü samimiyetle inanıyorlardı Arap Dinine ve dillerine soktular Arapçayı. Bu olay şimdi daha iyi gözlenebiliyor. Onlar hiçbir zaman ne yaptıklarının...