CategoryTürklamda Dualar Türkçe Yapılır

16. GÖMMEK

1

İnsanlar ister istemez şu veya bu nedenle ölüyor. Ölülerimizi gömmemiz gerekiyor. Türklamda nasıl yapacağız? Her dine inanan insanlar ölülerini kendi dinlerine uygun gömebilirler, bu onların hakkıdır. Türklam onlara karışmaz. Türklam din değildir. Her dine inananlar inançları ile birlikte Türklam olabilirler. Türklam bir yaşam biçimidir;  bu biçim yaşamına dinler tarafından saygı duyulmasını bekler. Bilindiği gibi Türklamda din adamları yoktur. Bu nedenle cenaze hastane morguna kaldırılmalı ve toprağa verilinceye kadar orada korunmalıdır.  Morglar cenazeyi soğuk hava içinde koruyacak biçimde inşa edilmelidir. Ailelere ve yakınlara...

4. TAPINMANIN DİLİ

4

Türklamda, tapınmanın dili, kuşkusuz, Türkçedir.

Bir kişinin içindeki inancı ile konuşması esnasında, duası esnasında, ana dilinden farklı bir dil kullanması yetersizliğe yol açabilir.

İnancınıza ana diliniz ile konuşun; başka her dilden daha iyi anlatırsınız.

Ne istediğinizi biliniz, hedefinizi ayrıntılarıyla saptayınız, kendinizi iyi bir biçimde ifade ediniz ki yanlış anlama, yanlış anlaşma olmasın; hedefinize odaklanınız, yoğunlaşınız.

İyi Türkçe konuşabilmeniz için iyi laik eğitim görmeniz gereklidir. Bu bakımdan iyi eğitimi savsaklamayınız.

Her ulus kendi dilinde tapınmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dili Türkçedir.

2. TAPINMA

2

Türklam, laiklik devriminin yan ürünü olarak küçük bir tapınma değişikliği önerir ki zaten, hemen herkesin bunu yaptığına inanıyorum. Kişisel Tapınma: Bir Türklam sabah yatağından kalkmadan veya yatmadan önce düşünür, yani tapınır: “ Yeni bir gün başlamakta! Bugünün temiz, çalışma dolu, mutlu, bereketli, neşeli, hoşgörülü ve sağlıklı geçmesi için ne yapmam gerekirse yapmalıyım.” gibi. O gün için var olabilecek diğer istekleri de duaya katarak inancınızın desteğini ve yardımını arayabilirsiniz. Diğer dileklerinizi ekleyebilirsiniz. Bu dua başarılı olmanızı sağlar. Türklamda isterseniz dua etmeyebilirsiniz. Gerekirse dua ediniz, gerekmezse...

TEK İNANÇ

T

Türklam Yaşam Felsefesi bir ulus, bir dil, bir inanç; hepsi bir ve aynı felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Tek dil ve tek ulus kavramlarını nasıl anlamamız gerektiğini anlattım. Şimdi Türklam’a göre tek inanç nasıl olmalıdır, onu anlatacağım.    Tek inanç kavramı Türklam’ın üç yapı taşından birisidir. Belki de en önemli yönüdür. Yazara göre genç Türkiye Cumhuriyetinin laiklikle doğurduğu psikolojik ve sosyolojik devrimin tacıdır. Bu inanç Türkçe konuşur, Türkçe düşünür ve Türkçe dua eder. Türklam inancı Türk inancıdır ve Türkiye için geçerlidir. Diğer uluslar tek inanç başlığı altında kendi inanç yapılarını kurmalıdırlar. Türklam...

PORTÖR TÜRKLER

P

Portör sözcüğü bir tıp terimidir. Bir hastalığı başkasına taşıyan kişiye portör diyoruz doktor dünyasında. Fransızca kökenli bir sözcüktür ve karşılığı, hamaldır. Örnek olarak B tipi hepatit veya sarılık hastalığını sunabiliriz. B tipi hepatit virüsü bir kişiyi portör yapabilir. Hamal yaptığı kişiyi çok uzun süre, on hatta yirmi sene hastalandırmaz.  Hamalı kullanır ve onun sayesinde hastalığı başka kişilere bulaştırır. Otuz seneden sonra o kişiye kanser vererek öldürebilir de, yeter artık, dercesine veya öldürmeyebilir de. Hamallık yapmayan İngilizlerin İngiliz dilini taşıdıkları anlaşılıyor. Hamal Türklerin ise 600 sene süre ile...

ÇOK SAYIDAKİ ARAP ULUSUNUN KAYNAĞI NEDİR

Ç

Dünya siyası haritasından anlaşıldığı kadarı ile çok sayıda Arap Devleti var. Hepsini sayamayacağım, işimiz ders vermek değil. Örnekler ile yetinelim. Yirminci Yüzyıl haritasına göre, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas gibi topraklar üzerinde yaşayan insanlar kendilerini Arap görmektedirler ancak ırkları gerçekten Arap değildir. En azından, Filistin, Suriye ve Mısır topraklarında oturan toplulukların ilk dillerinin Arapça olmamaları gerekir. Çünkü bu insanların, İslamiyet’i kabul etmeden önce bıraktıkları yazılar var. Dilleri farklıdır, ulus isimleri farklıdır. Bu toprakların insanlarının Araplarla tanışmadan önce başka diller...

KÜÇÜK ALDANIŞ NEDİR

K

Küçük Aldanış kişilerin kendi kafa yapılarıyla ilgilidir. Güzel bir değimimiz var: Bakar kör. Aydınlarımızın çoğu, kanımca böyledir. Neden mi? Anlatayım. İnsanlar bir Cumhuriyete doğarlar. Seçimle gelen ve giden başbakanlar vardır. Padişah veya diktatör yoktur. Ülkede Medeni Kanun vardır. İnsanlar bir kişiyle evlenir, belediyede imza atar, mahkemede boşanırlar. İmam nikahı yoktur, boş ol diyerek boşanılmaz. Mahkemelerde kişinin savunması için avukat, devleti savunan savcı ve karar veren bağımsız yargıçlar vardır. Kadı yoktur. Vergiler için Maliye vardır. Gelir vergisi vardır, katma değer vergisi vardır. Daha bir sürü vergi vardır. Fitre veya...

TÜRKÇENİN VE TÜRKLÜĞÜN DURMASI

T

Arapçanın yükselişi, hem Türkçeyi ve hem de Türklüğü durduracaktı ama ne zaman ve nasıl?  Cumhuriyetin Türklüğü ve Türkçeyi önce kurtaran sonra yücelten kuralları nelerdi? 20. Yüzyılın son 50 senesinde ve sonrasında hiç devlet adamı yetiştiremeyen ülkenin,  hangileri olduğunu anlamadığı, kurucu babanın koyduğu, yerleştirdiği bir takım nirengi taşları yerlerinden oynatıldığında Türklük ve Türkçe’nin yükselişi duracaktı,  ama ne zaman ve nasıl?  Görüldüğü gibi, son yıllarda Türkçe’nin saygınlığı elinden alınmış, Türklüğün yükselmesi de durmuştur. Bu durum 1950 den sonra başlamış 1980’lerde hızlanmış ve ben Türk...

TÜRKÇECİK

T

Türkçe, eskiden beri çeşitli dillerin etkisinde kaldı. Bu doğaldır. Zaten, başka dilin etkisini duyumsamayan dil bulunmaz. Ancak, Türkçe örneğinde durum aşırı ve üzücüdür. Türkçe, Arap ve Fars milliyetçilerinin,  Arapça ve Farsça hayranlarının, acımasız, amansız, sinsi ve içten vuran, sırttan hançerleyen saldırısına uğradı; bilinçsizliğe ve ihanete kurban gitti. Arapça, Allah’ın emrettiği dilmiş gibi gösterildiğinden, Türkler kendi güzelim adlarını terk ederek Arap adları aldılar. Hatta yine Türkler tarafından Türkçeyi sevmeme ve hatta terk etme durumu ile karşı karşıya kalındı. Türkçe adı terk etmek şerefsizliktir ama Türkler şerefsiz...

BİR DİL

B

Tek dil de denebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. Türklamda da böyledir ve böyle kalacaktır. Türklamda ülkede tek dil konuşulacaktır ve o da Türkçedir. Dualar da, selamlamalar da, isimler de Türkçe yapılacaktır. Dil yaşayan bir canlıdır. Doğar, gelişir, serpilir, büyür, değişir, bazen ölür. Türkçe de canlıdır, bizler gibi. Bu canlıyı sevmeniz, korumanız, büyütmeniz, yaygınlaştırmanız, geliştirmeniz, çağdaşlaştırmanız ve saygı göstermeniz Türklam Yaşam Felsefesinin en saf dileğidir. Türkçe doğduğundan beri değişik uygarlıklar ile birlikte yaşadı. Cumhuriyetimizdeki Türk Ulusu, tarihteki diğer gelip-geçmiş uluslarla...