CategoryTürklamda Din Kardeşliği Yoktur

58. HANGİ KARDEŞLİK

5

Türklam hangi kardeşliği yeğleyecek? Bir din kardeşliği var, bir de kan. Müslümanların ve Hristiyanların, “ din kardeşliği ” önerisi, tasarısı, kanımca,  içi boş gerçeklerden ileriye gitmiyor. Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt mayası çalma paralelinde gerçekçiliğe sahip. Her şeyden önce gerçek değil, yani genetik, yani irsi, yani kan bağı söz konusu değil. Sonra, Ermenistan Ermenileri de, Müslüman olabiliyor, Yunanlılar da, Ruslar da, Araplar da. Saydığım bu ulus bireylerinin Türklerin yeminli düşmanları olduğunu Mısır’daki sağır sultan bile işitti, bir Araplaşan Türkler tıkadı kulaklarını. Biraz geriye gidersek, 1915-1919 savaşı esnasında...