CategoryTürklamda Cennet ve Cehennem Kişi Ölünce Son Bulur

45. CENNET CEHENNEM

4

Türklamda cennet ve cehennem önceki öğretilerden farklı kavramlardır.  Bunlar doğada normalde bulunur.  Doğa zıtlıklarla dolu yaşam sunar insana.  Zenginlik ve fakirlik, akıllılık ve aptallık, iyilik ve kötülük gibi!   Kötülük olmasa iyiliğin değeri anlaşılamazdı; böyledir insan karakteri.   Kötülük olmasaydı iyilik anlaşılamaz, değerlendirilemez, zevk alınamazdı. Türklamda cennet ve cehennem düşünsel kavramlardır. Her ikisi de insanın beyninde şekillenir ve yer alır, ne var ki her ikisi de somut olaylar kadar gerçek olabilir ve yaşanabilir. Oysa ikisi de soyuttur. Aynen inanç kavramı gibidirler. Türklamda...