CategoryTürklam Yaşamı Evrenseldir

TEK İNANÇ

T

Türklam Yaşam Felsefesi bir ulus, bir dil, bir inanç; hepsi bir ve aynı felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Tek dil ve tek ulus kavramlarını nasıl anlamamız gerektiğini anlattım. Şimdi Türklam’a göre tek inanç nasıl olmalıdır, onu anlatacağım.    Tek inanç kavramı Türklam’ın üç yapı taşından birisidir. Belki de en önemli yönüdür. Yazara göre genç Türkiye Cumhuriyetinin laiklikle doğurduğu psikolojik ve sosyolojik devrimin tacıdır. Bu inanç Türkçe konuşur, Türkçe düşünür ve Türkçe dua eder. Türklam inancı Türk inancıdır ve Türkiye için geçerlidir. Diğer uluslar tek inanç başlığı altında kendi inanç yapılarını kurmalıdırlar. Türklam...

BÜYÜK ALDANIŞIN KURGUSU

B

Her şeyden önce Suriye, Filistin ve Mısırlı insanların din değiştirdikten sonra Araplaştıkları kesindir.  Daha önce ne Arapça konuşurlardı ve ne de Arap Milletindendiler.  Ben sadece bu ulusları örnek aldım. Başkaları da var. Ama bu örnekler, sanırım, yeter de artar. Bu insanlar nasıl ve hangi yolla, hangi kurgu ile sonradan Arap Ulusunun bir kolu olmuş ve nasıl ana dilleri yok edilmiş ve nasıl Arapça konuşur duruma gelmiş?  Arapça nasıl yok etmiş ana dillerini? Hiç birisi mi uyanmamış, hiç birisi mi olayı fark etmemişti? Fark edilmeyecek bir şey olmadığına göre, fark edenlere ne olmuş? Böylesine büyük bir tahribatı nasıl...

GÜNCEL TÜRKLAMIN DOĞUMU

G

Türklam Yaşam Biçimin Doğumu Türklam Yaşam Biçimi veya eski değim ile Hayat Tarzı, laikliğin getirilmesi ile bir anda doğdu ve giderek yavaşça, bebek adımları ile biraz ilerledi ve sonra yaygın kabul gördü. Çünkü bu biçim yaşam, şeriatın getirdiği yaşamdan daha güzeldi, daha sağlıklıydı, daha huzurluydu, daha eşitlikçiydi ve daha neler, neler… Bugün Türkiye’de, Türklam Yaşam Felsefesini zaten milyonlarca insan tanıyor, televizyonlardan konuşurlarken onun sınırları içinde konuşuyor ve tartışıyor, gündelik yaşamda onun belirlediği sınırlar içindeler.  Laik Müslüman kişi gerçekten çoktur.  Türkiye’deki en geniş kitledir bu kişiler...