CategoryTurklam Protestan İslamdır

CUMHURİYET YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİ Mİ YARATTI?

C

Evet, şüphesiz!  Cumhuriyet getirdiği yenilikler ile yeni bir yaşam biçimi yaratmıştır. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler çoktur. En önemlilerinden birisi laiklik devrimidir. Laiklik dışında Cumhuriyet o denli büyük değişiklikler yaratmıştır ki bu küçük kitabın sınırlarını çok aşar. Laiklik ilkesi ve diğer modern değişiklikleri ile birlikte Cumhuriyet eskisinden çok değişik bir yaşam biçimi yaratmıştır. Laiklik ilkesinin getirdiği yaşam biçimi giderek felsefeye dönüşecekti ki Türklam ile birlikte bu dönüşüm sağlanmıştır. Laiklik, “ dinin devlet işlerine karışmaması ve kişilerin kendi inançlarını kendi bildikleri gibi yönlendirmede...