CategoryTürklam Omurgalı Yaşam Biçimidir

22. ADLANDIRMALAR

2

Sokak, cadde, anıt, kurum, havaalanı, üniversite ve benzeri yapılara verilecek adlar eğer insanlardan seçilecek ise o zaman, ulusun adını bilim, sanat, spor dünyasında yükselterek uluslararası başarı kazananlar, ortak insanlık değerlerini yakalayıp kalıcı işler yapanlar ve vatan kahramanları arasından seçiniz. İsimler sadece Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili işler yapanlar arasından seçilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararı ile tutuklanıp hüküm giyenlerin adları hiçbir yapıta verilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi yargıtayda kesinleşmiş mahkeme kararını kaldırmaya yetkili değildir; hiçbir kurum ve kimse değildir.  Bir memurun işini...

11. MELEKLER

1

İnsanın hayal dünyası sınırlı, bilimsel atılımları ise sınırsızdır. İnsanların geçmişte oluşturdukları ve bugünlerde de inanılan dinlerde,  birden çok tanrı, özel adları ve kendilerine özgü işlevleri ile tanımlanmıştır. Google arama motoruna girdiğinizde binlerce senedir insanların çok sayıda tanrı icat ettiklerini kolayca görür, adlarını ve özelliklerini isterseniz öğrenebilirsiniz. Sonradan gelen İbrahimi dinler diye adlandırılan tek tanrılı dinlerin,  çok tanrılı dinlerin tanrılarını meleklere indirgediğini,  kendi dinlerini çok sayıda ve rütbede melekler ile doldurduğunu görürsünüz ve anlarsınız ki çok tanrılı dinlerin...