CategoryTürklam Olmak Zordur

54. DÜNYAYA NEDEN GELDİK

5

Sevgili İnsanlar: Sizler aklınız erdiğinden beri hep ayni soruyu sormaz mısınız? Neden yaşıyorum? Neden dünyaya geldim? Burada ne yapıyorum? Yaşamın, yaşamımın gayesi nedir? Öyle ya, ölüp gidiyor insan. Gözünüzden uzaklaşıyor, kulaklarınız sesini işitmiyor. Ya dünyada kazandıkları? Bunca çalışıp, didinmenin ve kazanmanın ne haksız sonucu bu kefen! Üstelik ister altından olsun ister bezden! Soruların yanıtını Türklam vermektedir sizlere. Ancak soruyu da doğru sormanız gerekir. Soru, “ Biz insanlar,” diye başlamalı çünkü sadece siz yoksunuz ki! Birey olarak tek başınıza üreyemezsiniz bile! Bir noktasınız sizler tek başınıza, ağırlığı hiç olan...

23. ANIT MEZAR

2

Ulusunu yücelten, ulusun adını uluslararası arenada birinci plana çıkartan, vatan kurtaran, cumhuriyeti kuran, demokrasiyi kuran, devrim yapan insanlar için anıt mezar yapınız. Türk ulusu yüce gönüllüdür. Kendine yapılan iyiliği bilir ve anıt mezar yapacak büyüklüğü gösterir ki ilerideki nesilleri gelsin bu büyük kurtarıcıya teşekkür etsinler ve ondan esinlenerek büyük işler başarsınlar. Türklamda, yukarıdaki tanımlamaya uymayan anıt mezarları, var (lar) ise, ortadan kaldırmak ve yatan (ları ) normal mezarlara taşımak uygun olur.   Türkiye Cumhuriyeti diğer devletlerin yaşı göz önüne alındığında çok, çok genç bir devlettir. Bu genç...

22. ADLANDIRMALAR

2

Sokak, cadde, anıt, kurum, havaalanı, üniversite ve benzeri yapılara verilecek adlar eğer insanlardan seçilecek ise o zaman, ulusun adını bilim, sanat, spor dünyasında yükselterek uluslararası başarı kazananlar, ortak insanlık değerlerini yakalayıp kalıcı işler yapanlar ve vatan kahramanları arasından seçiniz. İsimler sadece Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili işler yapanlar arasından seçilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararı ile tutuklanıp hüküm giyenlerin adları hiçbir yapıta verilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi yargıtayda kesinleşmiş mahkeme kararını kaldırmaya yetkili değildir; hiçbir kurum ve kimse değildir.  Bir memurun işini...

21. BASİTLİK VE UYUTMACA YOK

2

Türklam olmak kişinin kendisini yeniden eğitmesiyle olasıdır. Olasıdır ki Türklamların çocukları doğumdan alacaklardır. Ne var ki şimdi, sizlerin Türklamlaşabilmesi ancak kendinizi yok etmeniz ve sonra yeniden inşa etmeniz ile olasıdır.   Eskiye ait içimizde kök salmış, dallanıp budaklanmış bilgiler ve uygulamalar var. Ancak ve ancak bunların ayıklanması, ortadan kaldırılması ve sonradan kendinizi yeniden inşa etmeniz ile Türklam olabilirsiniz. Kolay becerebilecek işlem değildir bunlar. Yani, kısaca, Türklam olmak zordur. Ben becerdim. Size de öneririm. Zaman alır. Sürekli düzeltmeler gerektirir. Sonuç çok sevindiricidir. Deneyin...