CategoryTürklam Olan Kişi Yeni İnsandır

50. BAYRAKLAR

5

Türklamın bir de kendisini onurla tanımlayacak ve temsil edecek bayrağı olmalıdır. Çeşitli dinler kendi simgelerini ulusal bayraklara iyice yerleştirmiştir. Ulusal bayraklardaki en sık görülen simgeler Hristiyanların haçı ve Müslümanların hilalidir. Türklam din değildir. Bu nedenle simgesi bulunmaz. Adı üzerinde Türk işi bir batılı yaşam biçimidir. Türkçe konuşur. Basittir. Bugünü yaşar, yarını planlar. Modern yaşam tarzıdır. Bilimsel yaşamı temel alır.  Türk, Türkçe ve Türklam üçlemesi, ana düşüncesi üzerine yerleşmiştir. O halde Türklam için üç renk bulmamız gerekir. İyiliği temsil eden beyaz, kötülüğü temsil eden kara ve yaşamı...

45. CENNET CEHENNEM

4

Türklamda cennet ve cehennem önceki öğretilerden farklı kavramlardır.  Bunlar doğada normalde bulunur.  Doğa zıtlıklarla dolu yaşam sunar insana.  Zenginlik ve fakirlik, akıllılık ve aptallık, iyilik ve kötülük gibi!   Kötülük olmasa iyiliğin değeri anlaşılamazdı; böyledir insan karakteri.   Kötülük olmasaydı iyilik anlaşılamaz, değerlendirilemez, zevk alınamazdı. Türklamda cennet ve cehennem düşünsel kavramlardır. Her ikisi de insanın beyninde şekillenir ve yer alır, ne var ki her ikisi de somut olaylar kadar gerçek olabilir ve yaşanabilir. Oysa ikisi de soyuttur. Aynen inanç kavramı gibidirler. Türklamda...