CategoryTürklam Kan Kardeşliğidir

33. GÜRÜLTÜ TEMİZLİĞİ

3

Türklamda çevre temizliği çerçevesi içinde gürültü temizliği de ele alınır.  Çevremizde gürültü bulunmamalıdır. Çevremiz temiz olmalıdır. Gürültü kirliliktir. Tavernaların, gazinoların ve benzer yerlerin çaldığı desibeli yüksek müzik gibi, güçlü motorlar gibi, başkalarını rahatsız edebilen her türlü gürültü, kirlilik kabul edilir ve Türklamda arzu edilmez. Düşünün yazlık yerdesiniz, denize birkaç metre mesafeden gelen müzik ile öyle gürültü yapıyorlar ki uyuyamıyorsunuz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Türklamda kent sakinlerine hoparlör ile yayın yapmak, ne gaye ile olursa olsun, ayıplı davranıştır ve yapılmamalıdır. Oturma odanıza...

23. ANIT MEZAR

2

Ulusunu yücelten, ulusun adını uluslararası arenada birinci plana çıkartan, vatan kurtaran, cumhuriyeti kuran, demokrasiyi kuran, devrim yapan insanlar için anıt mezar yapınız. Türk ulusu yüce gönüllüdür. Kendine yapılan iyiliği bilir ve anıt mezar yapacak büyüklüğü gösterir ki ilerideki nesilleri gelsin bu büyük kurtarıcıya teşekkür etsinler ve ondan esinlenerek büyük işler başarsınlar. Türklamda, yukarıdaki tanımlamaya uymayan anıt mezarları, var (lar) ise, ortadan kaldırmak ve yatan (ları ) normal mezarlara taşımak uygun olur.   Türkiye Cumhuriyeti diğer devletlerin yaşı göz önüne alındığında çok, çok genç bir devlettir. Bu genç...

7. MEZARLAR

7

Ulusal Bayram günlerinizde ölmüş büyüklerinizi unutmayınız. Mezarlarını ziyaret edebilir ve gerekirse çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Ortak inancınızı anımsayıp eğlence düzenleyebilir, eğitici konuşmalar yapabilirsiniz; öyle ki çocuklarınız ailenin ortak geçmişini öğrensinler. Mezarın başında herkes içinden geldiği gibi, sessizce dua etsin, ne düşündüğünü sadece kendisi bilsin. Ulusal Bayram günlerinde ulusun büyük insanları için kitle iletişim araçlarını kullanınız. Bugün için sadece Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ulusun büyük insanlarıdır. Türklamda dini bayram bulunmaz çünkü Türklam din değildir. Türklam bir yaşam biçimidir. Türklam insanın...

ADLANDIRMANIN GÖREVİ NEDİR

A

Türkiye’de başı açıkken örtünen kadınların baş örtmelerinin birçok nedeninden birisi, ait oldukları yaşam felsefesinin adını, yani Türklam’ı bilmemelerinden kaynaklanmıştır. Bu kişiler bundan böyle  “ ben Türklam’ım “ dediklerinde kimse, kendilerini başlarını örtmeleri, erkekten kaçmaları, el sıkmamaları, tarikata girmeleri için ne telkinde, ne de böylesine uygunsuz ve yakışıksız yaklaşımlarda bulunabilecektir. Bu kişileri koruyacak kavram ve addır Türklam. Laik kişilerin kendilerini çeşitli dinlerin emperyalist felsefeleri içinde erimelerine engel olacak addır Türklam. Türkçeyi,  Müslümanlarının Arapça konuşma emirlerinden...

TÜRKLAM BOŞLUK DOĞURUR MU

T

Türklam Yaşam Felsefesi toplum yaşamımızda boşluk doğmaması için gerekli önlemi almaktadır. Çünkü Türklam da inanca dayanan bir felsefedir, bir inanç felsefesidir. Zaten ülkemizde yaşayanların % 98 i, kayıtlara göre İslam, geri kalanları çeşitli Hristiyan mezhepleri, Musevi ve diğer semavi olmayan dinlere aittir. Bu nedenle inanç boşluğumuz zaten yoktur. İleride Türklam inancının farklarını göreceğiz. Türklam da inanca dayanır. Ne var ki Türklam din değildir. Bir yaşam biçimidir, bir yaşam felsefesidir. Zaten bütün dinler felsefe getirirler. Türklam dinden bağımsız felsefe getirir. Türklam dinden bağımsız yaşam biçimi getirir. Türklam din...

DÜNYADA İLK

D

Çoğunluğu İslam felsefesini benimsemişlerden oluşan bir toplumda daha doğrusu, bir ulusta, laiklik deneyi, dünya tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk’ün önderliğinde uygulanmıştır. Ben, büyük buluşlar yapan büyük ulusuz dememiş miydim? Alın işte! Atatürk’e duyulan sonsuz saygı ve sevgi laikliğin kabulünü ve uygulanmasını sağlamıştır yoksa bunca İslam Şeriatı ile yaşayan ülkenin hiç biri ne daha önce ve ne de daha sonra böyle çarpıcı bir değişikliği yapamamıştır. Sonuçta, bir İslam toplumunda, daha önceden öngörülemeyen bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştır ve bu yaşam biçimi, beraberinde, Cumhuriyetin yurttaşlarına özgü, Türkiye’ ye...