CategoryTürklam Felsefesi İslam’da İlktir

İLERİDE NE OLACAK

İ

Anlaşacağız, başka ne olacak! O kadar çok ortak noktamız var ki! Hepimiz Türk’üz, hepimiz Türkçe konuşuyoruz ve hepimiz bu topraklardan karın doyuruyoruz. Az birliktelik mi bunlar? Türkiye’deki insanların Türklük ile Araplık arasında tercih yapacakları bir süreç yaşıyoruz.   Türklam’ı seçerler ise hem Türk kalacaklardır hem de ismen de olsa Müslüman ama Arap olmayacaklardır ve Arapça konuşmayacaklardır. Türklam’ı reddederlerse Arap olacaklardır ve Arapça konuşacaklardır; İslam Dininin Araplaştırdığı 23 millet gibi. Araplaşma gökten bir anda inmez. Zamana yayılır. Bu nedenle gülüp geçmeyiniz. Etrafınıza bakınız. Onlarca Arapça...

YA KÜÇÜK KANIŞ, YA KÜÇÜK ALDANIŞ, O NEDİR

Y

Kadınların, kızların başı açık gezmelerini, kadınlı-erkekli toplumu, ortak toplantıları, iş yerlerinde kadınlı erkekli çalışmayı, batılı düşünce ile her ama ne olur ise olsun her şeyi tartışabilmeyi, haremlik-selamlık olmayan binaları, tek kapılı evleri, geniş camlı içleri aydınlık ve ferah yapıları, otelleri ve yazın mayoyla denize giren insanları ve plajları, bunların hepsini görür ve bunların Cumhuriyetin eseri ve sonucu olduğunu nasıl anlamazsınız? Bunların hiç birisi Araplarda yok ki! Yukarıda saydıklarımın her birisi İslam Dininde yasak! Kendisini Müslüman gören vatandaşlarımız, efendim, etrafınızda gördüğünüz ne,  ama ne var ise...

OSMANLI, OSMANLICA

O

Eğer Osman oğulları Türkçe konuşmayı sürdürseler idi Türklüklerini koruyabilirlerdi. Eğer Türkçeyi sevip yüceltmiş olsalardı, Türkçe bugün Avrupa’daki her ulusun ikinci dili olurdu. Ancak Osmanlı Hanedanı giderek Türklük davasını bıraktı, Türkçeyi terk etti ve Hanedan onlar için en önemli olgu haline geldi; dersek fazla abartılı mı olur? Devletleri son bulduğunda Osmanlı Sülalesi artık yabancılarla sık evlenme yüzünden,  Türk değildi dersek çok mu abartılı olur?  Konuştukları dil, Osmanlıca, artık Türkçe değildi, bu kesin çünkü ismi bile Türkçe değil, dersek tam isabet etmiş olmaz mıyız?   Osmanlı Devletinde yaşayan Türkler...

TÜRKLAMIN KURALLARININ NEDENİ

T

Türklam’ın kuralları, anlatıldığı gibi, laik kişilerin ve laik toplumun sınırlarını çizebilmesi ve koruyabilmesi için gereklidir ve esasında Cumhuriyet Türkiye’sinde bu olgunun başlaması ve öğretisi gecikmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin başlangıcı milli devlettir, bir ulus devlet kavramı getirildi ve bu kavram işlendi. Artık kimse Osmanlı’yım demiyor, Türküm diyor. Cumhuriyet Türk kavramını geri getirdi, yerleştirmeye çalıştı. Eşzamanlı devrimlerle, Türk Dil Kurumu kurularak halk Türkçe konuşmağa özendirildi. Dil arılaştırılıp eski benliğini bulmasına yardım edildi. Cumhuriyet Türkçeyi geri getirdi, yerleştirmeye çalıştı. Ayni devrimlerle...

TÜRKLAM YAŞAM FELSEFESİNİN DOĞUMU

T

Türklam Yaşam Felsefesi ve onun uygulandığı Türklam Yaşam Biçimi zaten doğmuştu.  Laik Cumhuriyette yeterince yaşayan yurttaşların herhangi birisinin gözleri açılacak, bebeği görecek ve düşünce yapısındaki evrim ise Türklam adına veya bir benzerine er-geç ulaşacaktı. Bu kaçınılmaz olgunluğa şimdilerde erişilmesine karşın bazı evreler geçirmiştir. Türklam, bir Yaşam Biçimi olarak uzun zamandan beri zaten vardır. Bu kitap, laik psikolojik ve sosyolojik deneyin tuttuğu ve bunun sonucunda da Türk yaşam biçiminin ortaya çıktığı gerçeğine gözlerinizi açan bir bildirgedir. Osmanlı Devletinin asırlardır süren kara perdeli, kara çarşaflı yaşamı...

DÜNYADA İLK

D

Çoğunluğu İslam felsefesini benimsemişlerden oluşan bir toplumda daha doğrusu, bir ulusta, laiklik deneyi, dünya tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk’ün önderliğinde uygulanmıştır. Ben, büyük buluşlar yapan büyük ulusuz dememiş miydim? Alın işte! Atatürk’e duyulan sonsuz saygı ve sevgi laikliğin kabulünü ve uygulanmasını sağlamıştır yoksa bunca İslam Şeriatı ile yaşayan ülkenin hiç biri ne daha önce ve ne de daha sonra böyle çarpıcı bir değişikliği yapamamıştır. Sonuçta, bir İslam toplumunda, daha önceden öngörülemeyen bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştır ve bu yaşam biçimi, beraberinde, Cumhuriyetin yurttaşlarına özgü, Türkiye’ ye...

CUMHURİYET YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİ Mİ YARATTI?

C

Evet, şüphesiz!  Cumhuriyet getirdiği yenilikler ile yeni bir yaşam biçimi yaratmıştır. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler çoktur. En önemlilerinden birisi laiklik devrimidir. Laiklik dışında Cumhuriyet o denli büyük değişiklikler yaratmıştır ki bu küçük kitabın sınırlarını çok aşar. Laiklik ilkesi ve diğer modern değişiklikleri ile birlikte Cumhuriyet eskisinden çok değişik bir yaşam biçimi yaratmıştır. Laiklik ilkesinin getirdiği yaşam biçimi giderek felsefeye dönüşecekti ki Türklam ile birlikte bu dönüşüm sağlanmıştır. Laiklik, “ dinin devlet işlerine karışmaması ve kişilerin kendi inançlarını kendi bildikleri gibi yönlendirmede...

YENİ BİR AD’A NEDEN GEREK VAR?

Y

Bilim ayrıntılar ile ilgilenir ve ayrıntılara önem verir. En küçük farklılığa dahi isim vermek bilimin görevidir ve çok yararlıdır. Tıp da böyledir.  Mühendislik de böyledir. Temel bilimler de böyledir. Böylece bir konu hakkında konuşanlar hangi ayrıntıdan söz ettiklerini daha iyi bilir, daha iyi tartışır, daha kesin ve daha somut bir sonuca ulaşabilirler. Türklam da yeni bir felsefe gözlemlediğine ve ona dayanan yeni bir yaşam biçimi önerdiğine göre,  bir yeni doğandır, bebekten bile küçüktür ve birçok farklı yönleri bulunur. Yenilikleri dolayısıyla da yeni bir ada hak kazanır. Türklam adı benim seçimimdir. Türk adı ile başlayan...