CategoryTürklam Din Değil Yaşam Felsefesidir

29. KURBAN KESMEK

2

Sözlüğe göre Kurban tanımı şöyledir: Dini bir terim olarak kurban, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet ( ayin ) maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Türklam Yaşam Biçiminde hiçbir nedenle kurban kesmek diye bir adet olamaz çünkü Türklam din değildir. Ne dini terime gereksinimi vardır ve ne de dini uygulamalara gerek duyar.

Kısaca Türklamda kurban ve kurban kesmek gibi işlemler bulunmaz, uygulanmaz.

Türklamda bütün uygulamalar Türkçedir.

Türklam çok basit bir Yaşam Biçimidir.

28. ÇEVRE TEMİZLİĞİ

2

Türklamda insanlar sadece kendilerini değil çevreyi de bilimsel yöntemlerle ele alır ve temizlerler.

Türklam kendisini, elbisesini, evini, okulunu, kentini, ülkesini; özetle, bulunduğu her alanı temiz ve düzenli tutar ve bu alanların temizliği ve düzeni için yaptığı ve yaptırdığı hizmetçiliği onur bilir.

Herkes evinin önünü temizlemeli ve temiz tutmalıdır.

Herkes bahçesini temiz ve düzenli tutmalıdır.

Türklamda her tür temizlik modern bilimsel kurallara uyarak yapılır.

Çok iyi temizlik kurumları kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

13. AHİRET

1

Türklamda ahiret kavramı yoktur. Sözlüğe göre ahiret nedir? Ölümden sonra yeniden canlanarak sonsuza dek yaşanacak yaşama sürecine ahiret yaşamı ve bu yaşamın yaşandığı dünyaya öbür dünya, öteki dünya veya ahiret dünyası denir. Türklamda tek bir dünya vardır ve o da gördüğünüzdür. Sadece bu dünyada, sadece bu dünya içinde, sadece bu dünya için yaşar, sadece bu dünyada hesaplaşırız ve zamanı geldiğinde sadece bu dünyada ölürüz ve bir daha asla canlanmayız. Türklam Yaşam Felsefesini kabullenecekler ölümü de kabullenmelidir. Türklamda ölümden sonra canlanmak yoktur. Ölünce bir daha asla canlanmayız ve asla kendimiz olmayız.  Bunu...

YÜZDELERLE BU İŞİ HALLEDELİM Mİ

Y

Bundan sonra yapılacak tek iş yüzdelerde anlaşmak ve laiklik ve Müslümanlığı reddetmeyen bir toplum yani Türklam adı altında yaşamaya alışmak ve bunun yollarını bir arada bulmaktır. Sanıyorum bu blogda tam 76 makale yazdım ve hep Türklam isminden söz ettim ama ne olduğunu bir türlü anlatmadım. Ayrıca gelecek 77. Makalede de Türklam’dan söz edeceğim ama özelliklerine hemen sonra geçeceğim.  Türklam eğer tamamen laiklik olsaydı laikliği anlatırdım. Türklam eğer tamamen İslamiyet olsaydı onu anlatırdım. Demek ki ikisinden de parçalar alan farklı bir Yaşam Felsefesidir Türklam. Felsefeden doğan Türklam Yaşam Biçimi de vardır. Yani Türklam...

İSLAM DİNİ ARAP ÜMMETİNDEN OLMANIZI İSTER

İ

O zaman Türkçe konuşan Türkler Müslüman olabilir mi? Çok can sıkıcı, can alıcı, yaşamsal bir sorudur bu. Hem Türk Ulusundan olacaksınız, hem de Müslüman kalacaksınız, mümkün mü? Hiç kuşkusuz olanaklı gibi gelmekteyse de… İslam dini öğretisine göre mümkün değildir efendim. İslam Dini,   Arap Ümmetinden olmanızı emreder. İslam’da milliyet olmaz, milliyetçilik olmaz, der. Dolayısıyla Müslüman olunca Türklükten çıkmak, Türkçeden vaz geçmek, Arap milletinden olmak, Arapça konuşmak zorundasınız. Sanırım bu dediklerimin doğruluğunu herkes kabul eder.   Ne var ki Arap Milleti demek yakışıksız kalabilir. İslamiyet’te millete...