CategoryTürklam Din Değil Yaşam Biçimidir

TÜRKLAM TANITIMI SONLANDI

T

Değerli Okurlar, bundan bir önceki makale ile Türklam Yaşam Biçiminin tanıtımı sonlandı. Artık Türklam nedir, ne getirir, ne götürür, Türklam olursanız nasıl yaşarsınız okudunuz ve anladınız. Ne var ki yaşam biçimi değiştirmek hiç kolay değildir. Hatta denilebilir ki dünyada insanın, zorlama olmadan,  kişisel olarak becerebileceği en zor iştir. Bugüne kadar kitap okuyarak yaşam biçimi değiştiren kimseye ve kitlelere rastlanmadı. Türklerin İslamiyet’i kabul edişi savaşlarla ve kafa kesilmeleriyle yıllar almış. Avrupa’da Katolik ve Protestanların otuz sene ve hatta yüz sene süren din savaşları iyi bilinir. Müslümanların mezhep savaşları...

61. DEMOKRASİ

6

Türk demokrasisi anlamına gelir. Her ulusun demokrasisi bir diğerinden biraz farklıdır. Temelde birdir. Ayrıntıları farklıdır. Ulusal özelliklerimizi ön plana çıkartan demokrasi de Türkiye’nin demokrasisidir. Ülkemiz seçim ile tek adam hükümet sistemini kabul etti. Bu yönetim tarzı, tek bir kişinin ülkenin mutlak sahibi olması anlamına geldi. Bu durum demokrasi ile bağdaşmaz; Türk yapısı ile kesinlikle bağdaşmaz. Büyük insan İsmet İnönü sayesinde ülkemiz insanları demokrasi ve seçim ile tanıştı. Böylece, an itibarıyla, kabaca 75 senelik seçim alışkanlığımız ve geleneğimiz var. Bu gelenek sayesinde kavgasız gürültüsüz biçimde seçim ile...

52.  KIYAMET GÜNÜ

5

Bu kavramdan kasıt, güneş sistemimizin sona ereceği, dünyanın patlayarak un ufak olacağı zaman ise bu olguyu astro-fizikçilere bırakmak yerinde bir davranıştır.  Konu dinsel değildir.

Kişisel kıyamet ise, öldüğümüz gün kopar ve yaşamımız bir daha geri gelmemek üzere sonlanır. 

Kıyamet günü ölülerin dirilmesi ve birkaç bin veya milyon veya milyar sene önceki küçücük alışverişlerinin hesabını vermesi gibi küçültücü bir senaryo Türklam Yaşam Felsefesi gibi bilimsel düşünce yapısında yoktur ve bunu tartışmak bile, Türklama göre, yüce insanı aşağılar.

32. YARDIMSEVERLİK

3

İyilikseverlik, yardımseverlik, insan severlik, hayırseverlik insanın doğasında vardır. Cumhuriyetle birlikte Yardım Sevenler Derneği 1928 yılında kurulmuş bugün 132 şubesi ile çalışır durumdadır. Yardımseverlik için filantropi sözcüğü de kullanılabilir.  Filantropi sözcüğü Türkçemize Fransızcadan geçmiştir. Kavramın kökeni Yunanca philo (filo), sevmek ve antropos, insan sözcükleridir. İki “olmazsa olmaz” etmeni ve bir de kuyruğu vardır.  Birincisi yardımı veya iyiliği kimin yaptığı bilinmeyecek, ikincisi yardımı kimin aldığı bilinmeyecektir. Kuyruk ise devamlılık ilkesidir. Kimseyi yarı yolda bırakmamalısınız. Bu durumda senede...

31. HAYVAN KESİMİ

3

Türklamda et temini ve yenmesi için gereken hayvanlar, bilime dayanarak inşa edilen mezbahalarda temiz biçimde kesilir ve tüketiciye usule uygun olarak dağıtılır. Bütün bu işlemler veteriner kontrol ve gözetiminde gerçekleştirilir. Türklamda hayvan kesme veya öldürme işlemi sadece mezbahada yapılır. Türklamda zehirli olmadıkça denizden çıkan her türlü ürün yenebilir. Türklamda hayvan kesiminde, kan,  dışarıya akıtılmaz ve kesilen hayvanın eti ile birlikte yenir. Kan da bir organdır, karaciğer veya kalp gibi; akışkan olması sizi aldatmasın. Oksijen ve şeker taşır. Vücutta diğer organ ve sistemlerle haberleşmeyi sağlar. Kanı akıtılmış et...

27. SÜNNET

2

Türklam Yaşam Biçiminde, tıbbi gerekçeler dışında, erkek çocukların üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi gerekmez.

Türklamda kız ve erkek sünneti yoktur.

Türklam, doğanın kendisini oluşturduğu sağlıklı biçimde yaşar ve bunu onur bilir;  sağlık bozulursa hekime başvurur.

Türklam din değildir ve dünyada birçok din olduğunu bilir. O dinlere inananlar dinlerinin istediğini yapmakta tabii ki özgürdürler.

Ne var ki Türklam din değildir, sadece yaşam biçimidir ve bu biçim yaşamda sünnet adındaki ameliyat uygulanmaz.

26. VÜCUT TEMİZLİĞİ

2

Türklamda temizlik akıl ve bilim yoluyla, bilgi yardımıyla yapılır; gerekli yerler, gerekirse bütün vücut, gerektiği miktarda, gerektiği sıklıkla yıkanır. Türklamda tapınma, düşünce ile yapıldığından, tapınmak için özel temizliğe gerek yoktur.   Türklamda dua düşünce ile yapılır çünkü inanç insanın içindedir ve düşünce pisliği diye bir kavram maddi bakımdan yoktur. Manevi pis düşünceleri okyanus suları bile temizlemeye yetmez. Ülkemizdeki en yaygın din Müslümanlıkta abdest adında bir temizlik türü vardır ve Müslümanlar onu kullanırlar. Hristiyanların Fransız usulü temizlik diye bir tür temizlikler vardır. Bu tür temizlikler Türklamda...

17. BAYRAMLAR

1

Türklam din değildir, din olmadığından dini bayram günleri bulunmaz. Türklamda dini bayram günü bulunmaz.  Bu nedenle bir günü veya ayı diğerlerinden ayırt edici dinsel zamanlar Türklamda yoktur. Ancak sizlerin kişi olarak, yöre olarak, ulus olarak büyük başarılar kazandığınız, kıvanç duyduğunuz, anımsamaktan zevk aldığınız gün veya günleriniz elbette vardır ve ileride de olacaktır. İşte o günleriniz bayram günlerinizdir. İçinizdeki inanç, kişisel ve toplumsal çalışkanlığınız, bilgeliğiniz ve gayretinizle kazandığınız özel zaferleri kutlamanızdan daha doğal hak bulunmaz. Kişisel, yöresel ve ulusal bu günleri bayram günü olarak ele...

16. GÖMMEK

1

İnsanlar ister istemez şu veya bu nedenle ölüyor. Ölülerimizi gömmemiz gerekiyor. Türklamda nasıl yapacağız? Her dine inanan insanlar ölülerini kendi dinlerine uygun gömebilirler, bu onların hakkıdır. Türklam onlara karışmaz. Türklam din değildir. Her dine inananlar inançları ile birlikte Türklam olabilirler. Türklam bir yaşam biçimidir;  bu biçim yaşamına dinler tarafından saygı duyulmasını bekler. Bilindiği gibi Türklamda din adamları yoktur. Bu nedenle cenaze hastane morguna kaldırılmalı ve toprağa verilinceye kadar orada korunmalıdır.  Morglar cenazeyi soğuk hava içinde koruyacak biçimde inşa edilmelidir. Ailelere ve yakınlara...

15. HESAP VERMEK

1

Türklamda, “ Ben hesabımı Allah’a veririm,” diyen söz ve kavram yoktur. Hesap bu dünyada görülmelidir. Türklamda kişi hesabını adalete, maliyeye, polise veya yargıya, yani sorumlu kurumlara ve kişilere verir. Eğer bir kişi çıkar da ben hesabımı öbür dünyada veririm, Allah’a veririm, peygambere veririm, bundan size ne der ise biliniz ki bu adam sahtecidir, hırsız ve uğursuzdur ve hınzırca dini sözlerle yargıdan kaçmak ve gizlenmek istiyordur. Bu kişilere verilecek ceza böyle değimleri kullandığı için fazlalaştırılmalıdır, diye düşünüyorum. Türklamda hesap bu dünyada görülür çünkü başka dünya yoktur. Biz çocuk muyuz veya aptal mıyız ki böyle...