CategoryTürklam Bağımsız Yargıçlar İster

61. DEMOKRASİ

6

Türk demokrasisi anlamına gelir. Her ulusun demokrasisi bir diğerinden biraz farklıdır. Temelde birdir. Ayrıntıları farklıdır. Ulusal özelliklerimizi ön plana çıkartan demokrasi de Türkiye’nin demokrasisidir. Ülkemiz seçim ile tek adam hükümet sistemini kabul etti. Bu yönetim tarzı, tek bir kişinin ülkenin mutlak sahibi olması anlamına geldi. Bu durum demokrasi ile bağdaşmaz; Türk yapısı ile kesinlikle bağdaşmaz. Büyük insan İsmet İnönü sayesinde ülkemiz insanları demokrasi ve seçim ile tanıştı. Böylece, an itibarıyla, kabaca 75 senelik seçim alışkanlığımız ve geleneğimiz var. Bu gelenek sayesinde kavgasız gürültüsüz biçimde seçim ile...

59.  ATATÜRK GERÇEĞİNİ ÖĞRETİNİZ

5

Türkiye Cumhuriyetini dış ve iç düşmanlara karşı savaşarak kuran büyük insan Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır. Soyadı yasasını getirdikten sonra adını Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği Atatürk soyadı ile birlikte Kemal Atatürk olarak kullanmıştır. Tarihin gördüğü en sıra dışı ve dahi ve üstün insanlardan birisidir. Türkiye Cumhuriyetinde ne var ise onun sayesinde başlamıştır ve onun sayesinde sürmektedir. Atatürk’ün heykellerine saldıranlar, sanırım heykellere put diye saldırmıyorlar çünkü ülkemizde sadece Atatürk heykelleri yok. Atatürk’e düşmanlıklarını göstermenin bir türüdür bu eylemler. Başka eylem ve söylemleri de var.  Ama insan...

41. HUKUK

4

Türklamda yargı tam bağımsızdır, politika ve politikacılarla ilişkisi sıfırdır. Yargıçlardan oluşan bir kurul, savcılardan oluşan başka bir kurul,  terfi, tayin, ödüllendirme ve cezalandırma ve benzer olayları politikacılardan bağımsız yönetir.  Türklamda yargıya politika ve politikacılar en küçük bir biçimde bile karıştırılmaz. Duruşmaları yargıç veya yargıçlar yönetmeli ve karar vermelidir. Avukat ve savcılar, savunma ve iddia makamı eşit koşullarda, eşit yerlerde oturtulmalıdır. Savcılar, Türkiye Barolar Birliğine üye kent barolarına bağlı avukatlar arasından, isteyenler arasından, kent veya kasaba halkı tarafından...

14. EŞİTLİK

1

Ben hukukçu değilim. Şimdi hukuk hakkında yazacağım. Yasalar önünde hepimiz eşitiz diye biliyorum. Cumhuriyetimizin getirdiği harika özelliklerden birisidir bu. Herkes insanların yaptığı yasalar önünde eşittir. Böyle biliyorum. Kural kuraldır. Kural ve yasa, herkes eşittir diyorsa eşittir. Pekiyi nasıl oluyor da bir siyasetçi arkasından 200 otomobil ile sokaklardan geçerek insanların gezme özgürlüğüne kısıtlayabiliyor? Bu eylemin neresinde eşitlik var? Bunca otomobilin ve refakatin parasını kim ödüyor?  İsterse kendisi versin ödesin, kimsenin özgürlüğünü engellemeden, yolları kapatmadan geçsin. Nasıl oluyor da tek bir kişi için her yer...

ATATÜRK’TEN HADİSLER

A

Önce hadis sözcüğünün ne anlama geldiğini yazmam gerekiyor. Bilenler bilir. Bilmeyenlerin öğrenmesinde her zaman yarar vardır, aydınlanma geç de olsa gereklidir. Hadis, yeni çıkmış, yeni icat, zamandaş, çağdaş, turfanda, son model veya modern anlamına gelen bir sözcüktür. ( Sözlükten alınmadır.) Kemal Atatürk’ün dünyaca tanınan güzel sözlerinden iki tane vereceğim. Ne Mutlu Türküm Diyene Yurtta Barış Cihanda Barış Ne var ki esas gayem Ata’nın hadisleri değil de onun başından geçen bir olay. Atatürk’ten alınma bir anı bu. Falih Rıfkı Atay naklediyor: “Bir gece Gazi; Ada’da, Yat Kulübünde konuşurken, yanındakilerden birinin sportmen olduğunu...