CategoryTürklam Atatürk Devrimidir

SÖYLEŞİ

S

Değerli okuyucular, sevgili düşünürler, işte böylece Türklamı bitirdik.  Evet, sizlere Türklam adıyla anlatabileceklerim bitti.  Okudunuz ve düşündünüz. Türklamı bütün yüreğimle ve ciddiyetimle yazdım. Süresi Söyleşi’ye kadar 18 yıldır. Epeyce uğraşmışım değil mi? Az süre değil, tam 18 sene.. Bir de yazar olarak, okuyucu ve düşünür ile biraz daha az resmi, biraz daha az ciddi, biraz da dertleşme havasında bir son söz yazıp içimi dökmek istedim.  Adını da söyleşi koydum. Söyleşi tam bir SONSÖZ. Söyleşi sanıyorum 20 sahife kadar yer alıyor. Ben tamamını bir kerede yayınlamayacağım. Sayfalara bölerek bir iki hafta içinde...

19. GELİN HANIM

1

İnsanlar evlenir ve yuvar kurarlar. Eskiden yuvayı dişi kuş yapar denirdi. Bana göre, bu sözün anlamı, işin büyüğünün ( evliliğin sürmesi gayretinin ) hanıma düştüğünü belirtmektir ki ben buna katılmıyorum. İşler Türklamda her zaman eşit biçimde paylaşılmalıdır. Gelin Hanım Damat Bey ile birlikte yuva kurar. Bir çekirdek yuva vardır artık. İki tane de büyük aile yuvası. Gelin hanım hem kendi annesinin ve babasının ve hem de eşinin anne ve babasının kızları gibi hareket eder ise herkes sevinir. Aileler büyür, ortaya mutlu, saygılı, geniş büyük aileler çıkar.   Saygı ve sevgi egemense herkes eşittir. Herkes birbirine yardım eder. Kayın...

13. AHİRET

1

Türklamda ahiret kavramı yoktur. Sözlüğe göre ahiret nedir? Ölümden sonra yeniden canlanarak sonsuza dek yaşanacak yaşama sürecine ahiret yaşamı ve bu yaşamın yaşandığı dünyaya öbür dünya, öteki dünya veya ahiret dünyası denir. Türklamda tek bir dünya vardır ve o da gördüğünüzdür. Sadece bu dünyada, sadece bu dünya içinde, sadece bu dünya için yaşar, sadece bu dünyada hesaplaşırız ve zamanı geldiğinde sadece bu dünyada ölürüz ve bir daha asla canlanmayız. Türklam Yaşam Felsefesini kabullenecekler ölümü de kabullenmelidir. Türklamda ölümden sonra canlanmak yoktur. Ölünce bir daha asla canlanmayız ve asla kendimiz olmayız.  Bunu...

HOMO MUSLİMUS

H

Türklam Yaşam Biçimi makalesinden aniden Homo Muslimus diye bir teknik değimle karşılaştınız. Sözcüğü ben oluşturdum. O nedir? Anlatayım. Kavradığınız an Atatürk neden bu devrimleri yaptı daha iyi anlaşılır. Hepimiz biliyoruz ki canlı türü olarak adımız Homo Sapiens’dir. Terim modern insanı tanımlar ve diğer canlılardan ayırır. Homo Neandarthalis ve Donovanii de var; sonuncular yok olmuş insan türleridir. Homo Sapiens doğal yapısıyla kendi iki ayağı üzerinde duran, ekmeğini taştan çıkartan, çalışan, uğraşan, para kazanan, evlenen, çocuk yetiştiren, neslini kendi istediği biçimde eğiten, müthiş din ve bilim düşkünü, doğayı değiştiren...

ATATÜRK’TEN HADİSLER

A

Önce hadis sözcüğünün ne anlama geldiğini yazmam gerekiyor. Bilenler bilir. Bilmeyenlerin öğrenmesinde her zaman yarar vardır, aydınlanma geç de olsa gereklidir. Hadis, yeni çıkmış, yeni icat, zamandaş, çağdaş, turfanda, son model veya modern anlamına gelen bir sözcüktür. ( Sözlükten alınmadır.) Kemal Atatürk’ün dünyaca tanınan güzel sözlerinden iki tane vereceğim. Ne Mutlu Türküm Diyene Yurtta Barış Cihanda Barış Ne var ki esas gayem Ata’nın hadisleri değil de onun başından geçen bir olay. Atatürk’ten alınma bir anı bu. Falih Rıfkı Atay naklediyor: “Bir gece Gazi; Ada’da, Yat Kulübünde konuşurken, yanındakilerden birinin sportmen olduğunu...

DÜŞ GÖRMEĞE DAVET

D

Bir önceki yazımda, kanıma göre, Türkiye’nin ve Türkçenin kurtuluşu, Atatürk Devrimlerinin toplam sonucu olan Türklam,  zaten Araplaşmış Türk halkı tarafından kabul görmeyecek ve ne Türkiye ve ne de Türklük Araplaşmaktan kurtulamayacak diye bir kara tablo çizmiştim. Bu karamsar kabloyu değiştirelim mi? Biraz da GÜNDÜZ RÜYASI görmeğe ne dersiniz? Ya Osman Bey veya ardıllarından bir sultan, Türklam’ı bulsaydı da Türkçe, Atatürk’ün taktığı motora 600 sene önce kavuşsaydı ne olurdu? Biraz kurgu, biraz gayret haydi! Bir gündüz düşü işte! Türkçe bilen,  radyo, televizyondan Türkçe yayın yapan 25 ülke ve 500 milyon insan olmaz mıydı? Türkçe...

TÜRKÇENİN VE TÜRKLÜĞÜN DURMASI

T

Arapçanın yükselişi, hem Türkçeyi ve hem de Türklüğü durduracaktı ama ne zaman ve nasıl?  Cumhuriyetin Türklüğü ve Türkçeyi önce kurtaran sonra yücelten kuralları nelerdi? 20. Yüzyılın son 50 senesinde ve sonrasında hiç devlet adamı yetiştiremeyen ülkenin,  hangileri olduğunu anlamadığı, kurucu babanın koyduğu, yerleştirdiği bir takım nirengi taşları yerlerinden oynatıldığında Türklük ve Türkçe’nin yükselişi duracaktı,  ama ne zaman ve nasıl?  Görüldüğü gibi, son yıllarda Türkçe’nin saygınlığı elinden alınmış, Türklüğün yükselmesi de durmuştur. Bu durum 1950 den sonra başlamış 1980’lerde hızlanmış ve ben Türk...

TÜRK DİL KURUMU TEKRAR AÇILMALIDIR

T

Atatürk’ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gereklidir ve yeniden ayrı ayrı açılmalıdır. Arzu edenler özel isimler ile anılabilecek Atatürk Türk Dil Kurumu veya Ziya Gökalp Türkçe Kurumu veya Evren Efendi Resim Kurumu gibi kurumlar kurabilirler. Ancak o kurumlar belirli bir insanın yaşamı boyunca geliştirebildiği düşüncelerine bağlıdır. Oysa düşünceler evrimleşir, insanlar gelir, geçer, ulus devam eder. Sadece ulusun adını taşıyan Türk Dil Kurumu, kişilerin görüşlerine bağlı kalmadan, ulusun çıkarlarına uygun çalışmayı ve üretmeyi sürdürür. Ayni düşünce Türk Tarih Kurumu için de geçerlidir ve Türk Tarih Kurumu bu ad altında...

TÜRKLAMIN SUNU PLANI

T

Yukarıdaki uzun giriş bölümünden sonra ( sanırım 43 giriş makalesi yazdım ) ilk kez Türklam nedir ve kuralları nelerdir anlatmaya başlayacağım. Ana başlıklar Türk, Türkçe Türklam’dır. Aşağıda Bir Ulus, Bir Dil ve Bir İnanç ana başlıkları Türklam görüşü açısından sunulacaktır. 1.      Bir Ulus: Burada Türklam’a göre Türk Ulusu kavramının nasıl ele alınması gerektiği anlatılacaktır. 2.      Bir Dil: Bu başlık altında Türkçe’nin geçmişi anlatılacak ve Türklam’a göre, bugünü ve geleceği nasıl gelişmeli görüşlerine yer verilecektir. 3.      Bir İnanç: Burada Cumhuriyetin yurttaşlarının...

TÜRKLAMIN BÜYÜK İNSANLARI

T

Türklam Yaşam Biçimi kendi büyük insanlarını da beraberinde getirmiştir. Bunların başında hiç şüphesiz Cumhuriyetin kurucusu ve hepimizin ikinci babası Kemal Atatürk ile demokrasimizin kurucusu İsmet İnönü gelir.  Diğer büyük insanlarımız ülkemize, dilimize, ulusumuza, yasal çerçeveler içinde, lekeden uzak idareleriyle,  yaygın ve yüksek biçimde,  yararı dokunanlardır. Gözlendiği kadarı ile son yıllarda, hem zararı ve hem de yararı olan hizmet yarışçısı seçilenler ortaya çıkmıştır. Bunların yerleri neresidir? Yazarın önerisi, bu kişilerin adlarını belli başlı yerlere vermeden önce, hizmet yarışından çekildikten sonra en...