CategoryTürklam Adının Görevleri

1. TÜRKLAMIN ÖNDERLERİ

1

Türklam din değildir. Bir yaşam biçimi, bir yaşam yoludur. Türklam’ın önderi yoktur.  Türklam’ın peygamberi yoktur. Hiçbir dinin peygamberi Türklam’ın değildir. Hiçbir din kitabı Türklam’ı bağlamaz. Bu kitaplar kendi dinlerine inananların kitaplarıdır. Türklam bunları tanımaz. Türklam bunları tarihte neler olmuş bitmiş öğrenmek için okuyabilir, o kadar. Türklam bireylerindir. Herkes kendisi için en iyisi nedir, kendisi bilir. Türklamda büyük adamların nasıl ele alınması gerektiği daha önce anlatılmıştı.  İsterseniz o makaleyi yeniden okuyunuz. İnsanlık ailesinin büyükleri Türklam’ın da büyükleridir. Bizim büyüklerimiz Atatürk ve...

AKIL NEDİR VE GELECEĞİ NASIL PLANLAYABİLİRİZ

A

Akıllı olmakla, geçmişi iyi bilerek, laik ve bilimsel eğitim ile. Bir arkadaşımla konuşuyordum. “ Akıl nedir sence?”  diye sordu. Bu sorunun yanıtını biliyordum. Şöyle yanıtladım. Akıl, us ile seçme yeteneğinin birleşilmesiyle ortaya çıkan eylemdir.   Yani iki tane bileşeni vardır. Us ve Seçme. Us, doğanın sunduğu armağandır. İnsan anasından-babasından iyi gen alır, normal bir beyin ile doğarsa, zeka seviyesi denen ölçüm en azından 100 ise normal zekadadır yani usu normaldir. Seçmek ise insanın yetişirken kendisine öğretilen ve kendisine öğrettiği yetenektir, özelliktir. İnsanın us ile ilgili armağana yapabileceği fazla bir katkı...

GERÇEKLERİ GÖRMEĞE DAVET

G

Arap insanının kurgusu nasıl işlemiştir? Önceki makalelerde İslamiyet’i kabul eden Türklerin Türkçe adlarını fırlatıp atarak Arapça ad aldıklarını yazmıştım.  Daha sonra Arapça, ana dilimize yönelik istila savaşı başlattı demiştim. Bu yöntemle Cumhuriyete kadar Osmanlıca denen bir ara dil gelişti demiştim. Oradan devam edelim. Daha aradan birkaç deste sene geçmiş olsa idi, Atatürk gelmemiş olsa idi, Atatürk Devrimleri tutmamış olsa idi, Araplar, Kuranlarındaki,” bu kitabı Arapça okuyunuz,” emri sayesinde Türkçeyi tamamen ortadan kaldırmayı, en azından bu topraklarda, başarabilecekti. Bu yol sonradan Araplaşan bütün uluslarda kullanılan...

GÖREV ARTIK KİMİNDİR

G

Adlandırmadan sonra görev siz Laik Türk Aydınlarınındır. Ne acı değil mi? Görev siz Türk Halkınındır diyememek? Çünkü halkın eğitilmesi için zamana gerek var. Türklam’a gerek var. Halkımız Türklam’sız asla aydınlanamaz; 70 senelik deney bunu kesinkes gösterdi ki sadece laiklikle halkımızın aydınlanmasını beklememeliyiz. Halk aydınlandıktan sonra görev halkın olacaktır. Türklam Yaşam Felsefesini geliştirmeli ve Türk Ekinini, diğer ulusların ve dinlerin ayartmalarından koruyacak ve giderek yüceltecek yolları bulmalısınız. Adlandırmanın, siz laik aydınlara yönelik görevi işte budur. Adlandırmanın görevini Beşiktaş ve Galatasaray takımlarından...

ADLANDIRMANIN GÖREVİ NEDİR

A

Türkiye’de başı açıkken örtünen kadınların baş örtmelerinin birçok nedeninden birisi, ait oldukları yaşam felsefesinin adını, yani Türklam’ı bilmemelerinden kaynaklanmıştır. Bu kişiler bundan böyle  “ ben Türklam’ım “ dediklerinde kimse, kendilerini başlarını örtmeleri, erkekten kaçmaları, el sıkmamaları, tarikata girmeleri için ne telkinde, ne de böylesine uygunsuz ve yakışıksız yaklaşımlarda bulunabilecektir. Bu kişileri koruyacak kavram ve addır Türklam. Laik kişilerin kendilerini çeşitli dinlerin emperyalist felsefeleri içinde erimelerine engel olacak addır Türklam. Türkçeyi,  Müslümanlarının Arapça konuşma emirlerinden...

ADLANDIRMANIN YARARI VAR

A

TÜRKLAM ADININ YARARI NEDİR? Yazar, Türkiye’deki kişisel ve toplumsal huzursuzluğu ve karmaşayı, Türklam adının verilmemesine veya benzer bir adlandırmanın veya tanımlamanın zamanında yapılmamasına bağlamaktadır. Ad verilmeyince laik kişiler benliklerini bulamadılar ve laik toplum kendi sınırlarını iyice çizemedi. Eğer laik kişiliğe benliğini tanımlayacak, sınırlarını çizecek ve onu tam anlamıyla tanıtacak bir ad daha önceden, laiklik devrimi yapıldığı an veya hemen sonra verilebilseydi, o zaman, bu insanlar felsefi yapılarını geliştirebilir, karakterlerini daha da sağlamlaştırabilir ve bugüne kadar bir hayli ilerleme kaydedebilirlerdi...