CategoryTürkiye’de Tek Dil Türkçedir

TEK İNANÇ

T

Türklam Yaşam Felsefesi bir ulus, bir dil, bir inanç; hepsi bir ve aynı felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Tek dil ve tek ulus kavramlarını nasıl anlamamız gerektiğini anlattım. Şimdi Türklam’a göre tek inanç nasıl olmalıdır, onu anlatacağım.    Tek inanç kavramı Türklam’ın üç yapı taşından birisidir. Belki de en önemli yönüdür. Yazara göre genç Türkiye Cumhuriyetinin laiklikle doğurduğu psikolojik ve sosyolojik devrimin tacıdır. Bu inanç Türkçe konuşur, Türkçe düşünür ve Türkçe dua eder. Türklam inancı Türk inancıdır ve Türkiye için geçerlidir. Diğer uluslar tek inanç başlığı altında kendi inanç yapılarını kurmalıdırlar. Türklam...

ŞAŞKIN AYDINLAR

Ş

Dil eşittir onur. Dilini terk etmek onursuzluktur, şerefsizliktir. Dil davası, uzun süren davadır.  Atatürk, Türkçeyi, Arapçanın etkisinden, Farsçanın metkisinden kurtarırken, genelde bu durumu küçümseyen Türk aydını, kendi topraklarında halkının kullandığı sözcükleri tarayacağı yerde, kendi yeğen uluslarından alacağı sözcükler ile dilini zenginleştireceği yerde, bir Türkiye Cumhuriyeti Türkçesi yaratacağı yerde, batı dillerinden alıntılar yapmıştır; Türkçeyi aşağılamış ve Osmanlıca denen ara dile tutunmaya çalışmıştır. Giderek Türk dilinin, bilim dili olamayacağını iddia eden kof bilim adamları çıkmıştır.  Hatta özgür ulusal...

BİR KİTABIMDAKİ ÖNSÖZ

B

         Çocukluğumdan beri kitap yazmak isterdim. Emekli olduktan sonra yazıyorum. Bastırmak için yayınevi aramadım, bu nedenle, hiç değilse şimdilik, kitaplarımı okuyamazsınız. Yazdığım kitaplardan bir tanesinin ismi “ Öğretmenim, öğretmenim,” dir. O kitabımdaki önsözü sizinle, yeri gelmişken paylaşmak istiyorum. Sanırım Türklam’ın Gerçekleri Görmek başlıklı makalesindeki tezimi destekleyen yaşanmış bir kanıttır bu. “ Uzun seneler yaşadığım Ankara’da – tamı tamamına 40 sene – en uzun süreli arkadaşım Yusuf ( Atak ) oldu. Yusuf benden 4–5 yaş büyük, Kosova, Prizren doğumlu bir Türk. Kendine...

TÜRKÇENİN VE TÜRKLÜĞÜN DURMASI

T

Arapçanın yükselişi, hem Türkçeyi ve hem de Türklüğü durduracaktı ama ne zaman ve nasıl?  Cumhuriyetin Türklüğü ve Türkçeyi önce kurtaran sonra yücelten kuralları nelerdi? 20. Yüzyılın son 50 senesinde ve sonrasında hiç devlet adamı yetiştiremeyen ülkenin,  hangileri olduğunu anlamadığı, kurucu babanın koyduğu, yerleştirdiği bir takım nirengi taşları yerlerinden oynatıldığında Türklük ve Türkçe’nin yükselişi duracaktı,  ama ne zaman ve nasıl?  Görüldüğü gibi, son yıllarda Türkçe’nin saygınlığı elinden alınmış, Türklüğün yükselmesi de durmuştur. Bu durum 1950 den sonra başlamış 1980’lerde hızlanmış ve ben Türk...

TÜRKÇENİN KURTULUŞUNUN BAŞLANGICI

T

Benim görüşüme göre, Türklerin dillerini, Türkçeyi tam bir Arap dili olmaktan kurtarmalarının ve dolayısıyla da Araplaşmaktan kurtulmalarının belli başlı iki nedeni vardır: A ) Arapça ile geç tanışmaları ki bu sözcükten tam olarak kasıt İslam Dinini, tam Araplaşan uluslara kıyasla kabaca 500 sene sonra kabul etmeleridir.  B ) Atatürk. İşte bu iki etken birleşerek bu topraklarda Türk Dilinin kaybolmasını önlemiştir. Türkçe’nin soluğunun kesilerek önce Arapçanın bir lehçesi haline gelmesi sonra tamamen Arapça olması için zaman gerekliydi. İslam Dini bu yolu izleterek tam 23 ulusun ana dillerini Arapçaya çevirmiş ve milliyetlerini yok...

YABANCI AD ALMAK YABANCILAŞMAKTIR

Y

Bu sorunun yanıtını her normal insan bilir. Okuyanınız bilir. Satın alınmayanınız bilir. Bir insanı satın almak için mutlaka maddiyat, para, evler, hanlar hamamlar, mevkii veya kadın vermek gerekmez. Ruha yönelik rüşvet, yani, manevi rüşvet çok daha önemli ve çok çok daha çekicidir. Kısa yaşamımızda fazladan 1-2 kadın veya birkaç han hamamın ne önemi vardır? Öbür dünyada sonsuza dek Allah’ın cenneti vaat edilse, cennette bol huri adında hanım vaat edilse, her şey bedava olsa, yan yatılıp zevk içinde yaşama vaat edilse, bundan daha büyük davet olabilir mi, bir düşününüz. Gerçekten de cennet vaat etmek en güçlü çekici, belki de...

OSMANLI, OSMANLICA

O

Eğer Osman oğulları Türkçe konuşmayı sürdürseler idi Türklüklerini koruyabilirlerdi. Eğer Türkçeyi sevip yüceltmiş olsalardı, Türkçe bugün Avrupa’daki her ulusun ikinci dili olurdu. Ancak Osmanlı Hanedanı giderek Türklük davasını bıraktı, Türkçeyi terk etti ve Hanedan onlar için en önemli olgu haline geldi; dersek fazla abartılı mı olur? Devletleri son bulduğunda Osmanlı Sülalesi artık yabancılarla sık evlenme yüzünden,  Türk değildi dersek çok mu abartılı olur?  Konuştukları dil, Osmanlıca, artık Türkçe değildi, bu kesin çünkü ismi bile Türkçe değil, dersek tam isabet etmiş olmaz mıyız?   Osmanlı Devletinde yaşayan Türkler...

TÜRKÇECİK

T

Türkçe, eskiden beri çeşitli dillerin etkisinde kaldı. Bu doğaldır. Zaten, başka dilin etkisini duyumsamayan dil bulunmaz. Ancak, Türkçe örneğinde durum aşırı ve üzücüdür. Türkçe, Arap ve Fars milliyetçilerinin,  Arapça ve Farsça hayranlarının, acımasız, amansız, sinsi ve içten vuran, sırttan hançerleyen saldırısına uğradı; bilinçsizliğe ve ihanete kurban gitti. Arapça, Allah’ın emrettiği dilmiş gibi gösterildiğinden, Türkler kendi güzelim adlarını terk ederek Arap adları aldılar. Hatta yine Türkler tarafından Türkçeyi sevmeme ve hatta terk etme durumu ile karşı karşıya kalındı. Türkçe adı terk etmek şerefsizliktir ama Türkler şerefsiz...

BİR DİL

B

Tek dil de denebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. Türklamda da böyledir ve böyle kalacaktır. Türklamda ülkede tek dil konuşulacaktır ve o da Türkçedir. Dualar da, selamlamalar da, isimler de Türkçe yapılacaktır. Dil yaşayan bir canlıdır. Doğar, gelişir, serpilir, büyür, değişir, bazen ölür. Türkçe de canlıdır, bizler gibi. Bu canlıyı sevmeniz, korumanız, büyütmeniz, yaygınlaştırmanız, geliştirmeniz, çağdaşlaştırmanız ve saygı göstermeniz Türklam Yaşam Felsefesinin en saf dileğidir. Türkçe doğduğundan beri değişik uygarlıklar ile birlikte yaşadı. Cumhuriyetimizdeki Türk Ulusu, tarihteki diğer gelip-geçmiş uluslarla...

YÜCE TÜRK ULUSU

Y

Türklam’ın ayrıntılarına geçmeden önce çok önemli bir konuyu sunmak istiyorum. O da Türklam’la ilgili tabii ki. O da ait olduğumuz ve gurur duyduğumuz ve her şeyin üstünde tuttuğumuz Türk Ulusunun büyüklüğüdür. Bence, ancak çok büyük uluslar büyük toplumsal buluşlar yapabilir. Türklam da büyük bir toplumsal buluştur, ilerlemedir. Bu nedenle Türklam da Türk Ulusunun büyüklüğü konusuyla başlar. Ulusumuz yine dünya tarihine eklenecek büyük bir buluş yapmıştır. Bu büyük buluş Türklam’dır ve bunu ulusumuz bulmuştur. Türklam’ı bulan sizlersiniz. Ben sadece var olana ad taktım. Türk Ulusu büyük ve yüce bir ulustur. Buna yürekten inanıyorum. Türk...