CategoryTapınma Düşünce ile Yapılır

51. İNANÇLA KONUŞMA

5

İnancınıza tapınma veya dua etme de denebilirse de kanımca dertleşme ve konuşma daha uygun düşen bir değimdir. Türklamda inanç kişinin içindedir. Türklam iki ayağının üzerinde duran, kendine ve ailesine ve gerekirse yurttaşlarına yeterli, bilgili ve çalışkan bir kişidir. Ayakta durabilmek için dışarıdan gelebilecek ne bir güce gereksinimi vardır ve ne de dışarıdan gelebilecek bir yardım için rüşvet vermeye. Türklamda inançlı kişi inancının gücünü içinde, beyninde, kaslarında, karakterinde duyumsar. Hastalıkta ve iyilikte, güçlüyken veya zayıfken, savaşta ve barışta, gereksinim duyduğunuzda her an, başka hiçbir yere gitmeden, başka hiç bir...

37. İNANÇ İLE ALIŞ VERİŞ

3

Türklamda inanca sunabileceğiniz, inanca kurban edebileceğiniz hiç bir alışveriş yani rüşvet yoktur. Türklamda inancın size verebileceği doğaüstü hiçbir şey yoktur. Türklamda, inanç, yiyeceklerin zevkle yenmesinden, içeceklerin ağız tadıyla içilmesinden, yasalara uygun, yasaksız dünya yaşamının mutlulukla uygulanmasından yanadır ve dinsel hiç bir yasak tanımadığı için, şu veya bu yasağına uydum diye inançtan bir şeyler ummak gibi bir beklenti içine girmez. Tapınmak ruhsal rahatlık ve güçlenmek için yapılır,  rüşvet sunmak için değil. Sınav gibi, hastalıktan iyileşmek için gibi durumlarda da içinizdeki inancı yardımınıza çağırabilirsiniz...

36. ÖRTÜNME

3

İnsanların başlarını örtmeleri önerisi Türklamda yoktur. Türklam din olmadığı için hiçbir dinin önerdiği hiçbir giyinme türü Türklam için geçerli değildir. Tek tip giyim üniformadır. Türklam üniforma kullanmaz. Türklamda zaten hiç bir zorlama yoktur. Canı isteyen, gerektiği biçimde, gerektiği kadar, doğaya ve modaya uygun olarak, açılır veya kapanır. Karda şapka giyersiniz, denize ise mayoyla girersiniz. Türklam Yaşam Biçimi budur işte! Türklam giyimde modayı izleyen batılı bir yaşam biçimidir. Türklam yeni insandır. Hiçbir eski düşüncenin hamalı değildir. Türklam batılı insandır. Yeniliklerle birlikte yaşar, eskinin hoşuna gitmeyen...

30. ADAK, ADAK ADAMAK

3

Sözlüğe göre adak: Bir kimsenin Tanrısal, kutsal bir güce, bir isteğini gerçekleştirdiği, kendisini bir tehlikeden koruduğu zaman yerine getirmeye söz verdiği şey. Türklamda gücünü ve yardımını elde etmek için inanca sunabileceğiniz hiçbir rüşvet türü yoktur çünkü inanç zaten içinizdedir. Bu nedenle, Türklamda adak adamak, adak dilemek ve adak için kurban vaat etmek anlamsız bir işlemdir.   Adak dileyeceğiniz yerde çalışınız, uğraşınız, usunuzu kullanınız, hak ettiğinizi elde etmek için terleyiniz. Hakkınızı elde ettiğinizde teşekkür edeceğiniz kendiniz ve sizi yönlendiren, aklınıza şekil veren içinizdeki inancınızdır. Sonunda bir yere...

26. VÜCUT TEMİZLİĞİ

2

Türklamda temizlik akıl ve bilim yoluyla, bilgi yardımıyla yapılır; gerekli yerler, gerekirse bütün vücut, gerektiği miktarda, gerektiği sıklıkla yıkanır. Türklamda tapınma, düşünce ile yapıldığından, tapınmak için özel temizliğe gerek yoktur.   Türklamda dua düşünce ile yapılır çünkü inanç insanın içindedir ve düşünce pisliği diye bir kavram maddi bakımdan yoktur. Manevi pis düşünceleri okyanus suları bile temizlemeye yetmez. Ülkemizdeki en yaygın din Müslümanlıkta abdest adında bir temizlik türü vardır ve Müslümanlar onu kullanırlar. Hristiyanların Fransız usulü temizlik diye bir tür temizlikler vardır. Bu tür temizlikler Türklamda...

16. GÖMMEK

1

İnsanlar ister istemez şu veya bu nedenle ölüyor. Ölülerimizi gömmemiz gerekiyor. Türklamda nasıl yapacağız? Her dine inanan insanlar ölülerini kendi dinlerine uygun gömebilirler, bu onların hakkıdır. Türklam onlara karışmaz. Türklam din değildir. Her dine inananlar inançları ile birlikte Türklam olabilirler. Türklam bir yaşam biçimidir;  bu biçim yaşamına dinler tarafından saygı duyulmasını bekler. Bilindiği gibi Türklamda din adamları yoktur. Bu nedenle cenaze hastane morguna kaldırılmalı ve toprağa verilinceye kadar orada korunmalıdır.  Morglar cenazeyi soğuk hava içinde koruyacak biçimde inşa edilmelidir. Ailelere ve yakınlara...

10. MEZUNİYET

1

Başarılar sizin eserinizdir. Başarıya giden yolda anne, baba, aile, okul, öğretmenler, sosyal yaşam önemlidir. Onların yol göstericiliği olmaksızın başarı kazandığınızı sanmayın. Ne var ki esas olan,  esas oğlan ve esas kız, sizsiniz. Bilgiyi verebilirsiniz ama alan olmazsa bilgi yere düşer işe yaramaz. Bu nedenle ailenize, okulunuza, öğretmenlerinize teşekkür edin, kendinize daha fazla teşekkürle çalışmayı sürdürün. Tanınmayan veya bilinmeyen güce teşekkür ederek kendinizi gülünç duruma düşürmeyin. Diğer yandan, Türklam’da canınız neye isterse ona veya onlara teşekkür edebilirsiniz; Türklam işte böylesi bir yaşam biçimidir. Yasaksızdır...

7. MEZARLAR

7

Ulusal Bayram günlerinizde ölmüş büyüklerinizi unutmayınız. Mezarlarını ziyaret edebilir ve gerekirse çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Ortak inancınızı anımsayıp eğlence düzenleyebilir, eğitici konuşmalar yapabilirsiniz; öyle ki çocuklarınız ailenin ortak geçmişini öğrensinler. Mezarın başında herkes içinden geldiği gibi, sessizce dua etsin, ne düşündüğünü sadece kendisi bilsin. Ulusal Bayram günlerinde ulusun büyük insanları için kitle iletişim araçlarını kullanınız. Bugün için sadece Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ulusun büyük insanlarıdır. Türklamda dini bayram bulunmaz çünkü Türklam din değildir. Türklam bir yaşam biçimidir. Türklam insanın...

5. TAPINMADA ARACILAR, DİN ADAMLARI

5

Türklamda dualar, arzular, istekler düşünce ile gerçekleştirilir. Herkes düşünebilir. İnsan kendisi için ne iyi ne kötü en iyi kendisi bilir.   Türklamda hiç bir din okuluna da din bilginine gerek yoktur, her laik eğitimli aile bir okul, okuyan her kişi kendisi için yeterince bilgindir. Türklamda din adamı veya din kadını yoktur; bunlara gerek yoktur. Türklamda her birey 5 sene ilkokul, üç sene ortaokul ve üç sene lise eğitimi almak zorundadır. Bu okulların hepsi laik ve çağdaş ve teknik yapıda olmak zorundadır. Türklamda başka tür bir okul düşünülemez. Türklam Yaşam Biçiminde ulusun bütün okulları sanat ve bilim amacını taşırlar...

3. TAPINAK

3

Türklamda tapınmak bir önceki makalede anlatıldığı gibi yapılır. Bu durumda tapınmak için düşüncenin kullanıldığı kolayca anlaşılır.   İnanan insan inancını şiir, dans, müzik, resim gibi sanatları kullanarak sergileyebilir. Bilim yaparak yüceltebilir. Böylece kendinize ek güç verirsiniz, daha başarılı olursunuz.  İnancınız sizi, siz nerede olursa olunuz, işitir ve anlar. İnancın bu gücüne inanınız. İnanç en zayıf insanın yakarışını bile en net biçimde duyar ve diler ise inananın gücünü arttırır. Onu başarı ve mutluluğa eriştirir. Çünkü inanç inananın içindedir; dışında değildir. İnancınız içinizde bulunduğundan, inancınız...