CategorySanatı Sevmek İnsanı Sevmektir

57. FARKLAR ÜZERİNDE DURMAYINIZ

5

Türklamda etrafınıza duvar örmeyiniz.

Farklar üzerinde durmayınız, benzerlikleri arayınız.

Hepiniz sınır ötesi düşmana karşı savaşan ve bilimsel yarışa giren uluslara ve zamana karşı ve yabancı spor karşılaşmalarında ter döken kardeşsiniz.

O halde neden içerideyken birbirinizle uğraşırsınız?

Türklam liyakatli kardeşlerini tanır ve yüceltir.

Bazı farklar yenilikleri getirir, onları arayıp bulunuz ve yüceltiniz.

Türk Türkü sevmelidir.

Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için.

34. SANAT NEDİR

3

İnsanlar nasıl doğuştan iyiliksever iseler doğuştan da sanatçıdırlar. İlk insanların mağaralarda yaşadıklarını öğreniyoruz. Mağara duvarları bundan on bin, yirmi bin sene önce, sanat eserleri ile bezenmiştir. Sanatçı beş parmağını ve el ayasını basmıştır duvara; imza yerine, yaptığı hayvan resimlerinin yanına. Sanat yapmak insanlıktır. İnsanlık sanat yapmaktır. Bu iki durum iç içe gider. Sanat yapmayanlar sadece hayvanlardır dersek belki yanılgı olmaz. Müzik sanattır. Yazan da uygulayan da sanatçıdır. Heykel sanattır. Yapan sanatçıdır. Resim sanattır, yapan sanatçıdır. Tiyatro sanattır. Yapan oyuncular sanatçıdır. Yazarlık sanattır. Sanat...